Krúžky

Krúžok VČIELKOTANEČNÍCI

  • vhodný pre Včielky (staršie deti) aj Medušky (mladšie deti)

Krúžok DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR VČIELKA

  • vhodný pre Včielky (staršie deti) aj Medušky (mladšie deti)

Krúžok ŠIKOVNÉ RÚČKY

  • vhodný pre deti od 3 rokov

Krúžok FIT LOPTY

  • vhodný pre Včielky (staršie deti) aj Medušky (mladšie deti)

 

Aktivity, ktoré si platí rodič nad rámec školného:

LOGOPÉDIA

logopedická terapia prebieja v našej MŠ v školskom roku 2017/2018 raz týždenne a to v pondelky

logopedická starostlivosť o deti v predškolskom veku je dôležitá, pretože deti z dôvodu prevahy počítačovej komunikácie majú často narušenú komunikačnú schopnosť

dbať o správny vývoj reči a výslovnosti je dôležité už v predškolskom veku dieťaťa

najskôr diagnostikuje a následne s pomocou učiteliek odstraňuje poruchy reči

individuálne cvičenia s dieťaťom trvajú cca 20 až 30 minút

ZOZNÁMTE SA S ANGLIČTINOU