Kolektív MŠ

Naša materská škola je dvojtriedna. V súčasnosti u nás pracujú dve triedne učiteľky, pričom každá je zodpovedná za svoju triedu. V materskej škole sú dve učiteľky na pozícii začínajúci pedagogický zamestnanec a jedna učiteľka s ukončenou 1. atestáciou. Naľa pani riaditeľka PaedDr. Jana Galeštoková, ktorej pozíci je hlavne vo vedení kolektívu a MŠ je zároveň druhou pani učiteľkou v triede starších detí. V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť  100% kvalifikované učiteľky.

Snímka obrazovky 2017-09-04 o 10.12.11

 

 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., zriaďovateľ

 

ninka_cb

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nina Prusáková, zriaďovateľ

 

SAM_5624

 

 

 

 

PaedDr. Jana Galeštoková

Riaditeľka materskej školy

Triedna učiteľka: staršie deti

Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

 

 

 

 

 

 

Mgr. Damiána Jurašková

Triedna učiteľka: mladšie deti

Samostatný pedagogický zamestnanec

Vedúca Metodického združenia

 

Snímka obrazovky 2017-11-27 o 15.38.36

 

 

 

 

 

 

Mgr. Silvia Straková

Učiteľka: mladšie deti

Začínajúci pedagogický zamestnanec

 

27972464_1693967147290634_1133010774306079816_n

 

 

 

 

 

 

Anna Ščavnická

Učiteľka: mladšie deti

Začínajúci pedagogický zamestnanec

 

Agáta JAKUBČOVÁ

kuchárka