Formy dennej činnosti

Prevádzka súkromnej MŠ je od 6.30 do 17.00 hod.

Schádzanie detí sa realizuje od 6:30 do 8:30 hod. (viď nižšie).

Rozchádzanie detí od 15:30 do 16:50

TRIEDA: MLADŠIE DETI – MEDUŠKY

6:30 –  9:00      Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, činnosti zabezpečujúce životosprávu

9:00 – 9:10      Zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu

9:15 – 9:25      Desiata,  činnosti zabezpečujúce životosprávu

9:30 – 9:50      Vzdelávacie aktivity podľa individuálnych možností detí

10:00 – 11:15   Pobyt vonku, prezliekanie z vonku do triedy

11:20 – 11:30   Činnosti zabezpečujúce  životosprávu , príprava na stolovanie

11:30 – 12:30    Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed

12:30 – 14:30   Oddych a odpočinok

14:30 – 14:50    Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant

14:55 –  17:00    Popoludňajšie vzdelávacie aktivity alebo krúžková činnosť alebo hry a činnosti  podľa výberu detí

Odchod detí domov

 

 

TRIEDA: STARŠIE DETI – VČIELKY

6:30 –  8:45      Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, činnosti zabezpečujúce životosprávu

8:55 –  9:20        Zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu

9:20 –  9:30       Činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata

9:35 – 10:15     Vzdelávacie aktivity podľa individuálnych možností detí

10:20 – 11:25    Pobyt vonku, prezliekanie do triedy

11:30 – 11:35    Hygiena, príprava na stolovanie

11:40 – 12:30     Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed

12:30 – 14:30     Oddych a odpočinok

14:35 –  14:45     Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant

14:45  – 15:30      Krúžková činnosť

15:35 – 17:00      Popoludňajšie vzdelávacie aktivity alebo  hry a činnosti podľa výberu detí, odchod detí domov