MŠ Včielka

Edukačná aktivita Krajina geometrických tvarov je určená deťom vo veku 5 – 6 rokov. Pomocou jednotlivých hier a pracovného listu na stiahnutie sa deti naučia rozlišovať geometrické tvary.

Neviem kresliť také tvary
Neviem kresliť také tvary,
vraví Jožko vždy usmiaty.
Smutný teraz pozerá,
ako sa to začína.
Pozri, Jožko, ideme,
takto kresliť budeme:
Čiarka dlhá, druhá krátka,
spoja sa jak kamarátka.
Spojíme to ešte raz,
obdĺžnik tu máme zas.
Štyri čiarky rovnaké,
štyri rohy špicaté.
Rovnaké sú – to je vec,
nakreslili sme štvorec.
Čo sa táto čiarka krúti?
Kdeže sa tak veľmi rúti?
Zatočí sa okolo,
kruh je z nej a hotovo.
Šikmá čiarka, k tomu druhá,
tretia to zas uzatvára.
Čo nakreslil malý Nick?
Veď je to trojuholník.

(Ľubica Šupová)

„Skúsime si ich nakresliť?“

Hra: Kreslíme geometrické tvary

Deti majú pred sebou veľký výkres, ktorý si rozdelia na štyri časti vodorovnou a zvislou čiarou tak, aby im vznikli štyri „domčeky“ (podľa vzoru učiteľky).
Inštruujeme deti: nakreslite vpravo hore trojuholník – bude to domček trojuholníkový. Vpravo dole štvorec, vľavo hore obdĺžnik a vľavo dole kruh. Potom si môžu do domčekov nakresliť niektoré predmety, ktoré majú podobný tvar ako ten, ktorý označuje domček.

Hra: Obchody

Spoločne s deťmi si pripravíme peniaze z rôznych geometrických tvarov s bodkami, ktorých počet vyjadruje hodnotu (1 – 10). Deti si peniaze vyfarbia a vystrihnú. Cena vystaveného tovaru je daná počtom bodov na cenovkách.

a) budeme mať pripravené štyri obchody a v každom sa bude dať platiť len jedným druhom peňazí: potraviny – kruhové, hračky – štvorcové, zelenina a ovocie – trojuholníkové a papiernictvo – obdĺžnikové.

b) okrem zvyčajnej komunikácie v obchode dávame deťom ešte ďalšie praktické úlohy.

c) využívame otázky typu: „Čo môžeš kúpiť za … eur?“ „Môžeš si kúpiť ešte autíčko?“ „Ako s Miškom spolu zaplatíte za čokoládu?“

Hra: Čo nám vznikne zo štvorca?

Hra a cvičenia na určovanie premeny geometrických tvarov a ich veľkosti na základe skladania (spravidla z papiera či iného ľahko tvarovateľného materiálu).
Napríklad pripravíme papierový štvorec so stranou 10 cm. Úlohou dieťaťa je preložiť štvorec na polovice a rozstrihnúť ich tak, že vzniknú dva obdĺžniky. Potom každý obdĺžnik preloží opäť na polovicu tak, že vzniknú štyri štvorce a zároveň hovorí: veľký štvorec som zložil na dve polovice a vznikli mi z neho dva obdĺžniky. Veľký obdĺžnik som zložil na dve polovice a vznikli mi z neho dva malé štvorce. Z dvoch obdĺžnikov mi vznikli spolu štyri malé štvorce a pod. Podobným spôsobom môže dieťa z jedného veľkého štvorca po uhlopriečke poskladať a vystrihnúť dva menšie trojuholníky a z dvoch veľkých trojuholníkov zasa štyri malé trojuholníky.

Obmena: dieťa skladá a strihá papier v tvare štvorca na ďalšie obdĺžniky, štvorce alebo trojuholníky podľa vopred zadaného nákresu. Po aktivitách tohto typu možno na spestrenie zaradiť aktivitu Malý a veľký dom… (alebo zvieratko, vec, postava…), v ktorej je úlohou dieťaťa čo najsamostatnejšie skladať, vymýšľať a tvoriť rôzne obrazce, ucelené obrázky alebo veci z týchto rôzne poskladaných geometrických tvarov, dotvárať ich rôznymi pracovnými či výtvarnými technikami, príp. aj slovne komentovať, čo predstavujú tvary, ktoré sú vľavo od štvorca a ktoré sú vpravo od štvorca a pod.

Autor: PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka SMŠ Včielka