MŠ Včielka

Prítomnosť agresívneho dieťaťa v triede materskej školy pre učiteľku znamená byť viac v strehu. Musí nielen zabezpečovať, aby sa neobjavovalo agresívne správanie, ale zároveň zabezpečiť ochranu ostatných detí.

V komunikácii s verbálne agresívnym dieťaťom sa odporúča uplatňovať nasledovné zásady:

Zachovať pokoj.

Pozorne si vypočuť útočníka.

Akceptovať dieťa, ale jeho agresívne správanie odmietať.

Akceptácia neznamená súhlas. Znamená iba to, že učiteľka prijíma informácie od agresívneho dieťaťa a všetko, čo hovorí, berie vážne. Využívať aktívne počúvanie a empatiu. Učiteľka sa má snažiť porozumieť dieťaťu a jeho agresívnemu správaniu.

Zbytočne nemoralizovať.

Vhodné je aj to, ak učiteľka neinterpretuje, ale opisuje všetko, čo vidí a počuje. Napr.: „Počujem, ako kričíš a volíš nevhodné slová.“ „Vidím, že si očervenel.“ „Videla som, ako si kopol do kamaráta.“

Pýtať sa na pocity agresívneho dieťaťa.

Keď učiteľka opíše, čo vidí a počuje, môže sa pýtať aj na to, ako sa agresívne dieťa teraz cíti. Prepojí takto správanie sa dieťaťa s jeho emóciami a nemusí ich odhadovať. Niekedy môže učiteľka zistiť, že dieťa cíti hnev, inokedy strach či napätie a podobne.

Po tom, ako učiteľka už vie zhodnotiť situáciu a má dostatok informácií o agresívnom incidente, mala by vyžadovať ospravedlnenie sa.

Je potrebné vedieť, že detský vzdor nehodnotíme ako agresívne správanie.

Agresia detí staršieho predškolského veku je ovplyvnená nielen vrodenými dispozíciami, ale aj sociálnym učením a situáciou, v ktorej sa dieťa nachádza, popri fyzickom ubližovaní existuje aj slovné ubližovanie a slovo dokáže niekedy zanechať na duši väčšie rany ako kopanec. Na dosiahnutie zmeny agresívneho správania je dôležitá spolupráca s rodičmi.

Autor: PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka SMŠ Včielka