MŠ Včielka

Prechod dieťaťa z rodiny do materskej školy – alebo každý začiatok je ťažký.

Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť neprináša so sebou problémy len pre dieťa, ale aj pre rodičov. Mnoho rodičov naraz zistí, že ich dieťa sa v MŠ chová úplne inak ako doma. Pri pokusoch uľahčiť nováčikom prechod z rodiny do materskej školy, je potrebná znalosť procesov, ktoré pri vstupe prebiehajú. Aj keď existuje mnoho odtieňov chovania, dajú sa charakterizovať základné všeobecne platné mechanizmy.

1.    týždeň – obdobie orientácie

Nováčikovia vyčkávajú, všetko sledujú opodiaľ. Pretože nepoznajú život v materskej škole, nezúčastňujú sa aktivít ostatných detí. Dieťatko sa nachádza v novej budove s mnohými dverami, s mnohými neznámymi priestormi. So svojimi prianiami sa má obracať na neznámu osobu, ktorá je obklopená množstvom cudzích detí. Neistota, ktorá sprevádza vstup do MŠ, môže viesť k tomu, že sa deti uzatvárajú do seba a stránia sa ostatných – prežívajú to, čo dospelí po namáhavom dni: túžia po chvíľke kľudu, chcú si odpočinúť a vypnúť. Nie sú veľmi zhovorčivé, od svojich zážitkov si chcú zachovať odstup – prípadná   nápadná zdržanlivosť doma je podmienená opatrníckym správaním v prvom týždni dieťaťa v MŠ.

2. týždeň – obdobie seba presadzovania

Dieťa sa už oboznámilo s priebehom dňa v MŠ. Začína nadväzovať prvé kontakty – pokúša sa upútať pozornosť a dostať sa do stredu diania. Na jednej strane takéto správanie vedie ku konkurenčnému boju s ostatnými nováčikmi, ktorí sa chcú tiež presadiť, na druhej strane sa dostávajú do konfliktu s deťmi, ktoré sú v MŠ už dlhšie. Spory o sociálnu rolu v materskej škole vyvolávajú krízu aj doma. Dieťa unavuje byť stále v strehu, znášať so striedavým úspechom rôzne hádky a môže sa stať mrzuté. Doma pôsobí nevyrovnane a jeho nálada sa každú chvíľu mení – na jednej strane vzrastá potreba bezpečia a opory, na druhej strane aj doma dochádza k pokusom o presadenie moci.

3. týždeň – psychosomatické vyčerpanie

Po prvých dvoch náročných týždňoch prestávajú hádky a spory. Dieťa nabralo skúsenosti a podarilo sa mu zistiť rozdelenie rolí a moci v skupine. Cielene sa pokúša získať obľubu u najmocnejších detí – chce byť neustále s nimi, zahrňuje ich darčekmi a rozličnými pozornosťami – riadi sa podľa nich. Aj doma nastáva obdobie ukľudnenia – ale následky “vybojovaného” miesta sa môžu prejaviť formou telesného vyčerpania a duševnou ľahostajnosťou.

4. týždeň – upokojenie, vyrovnanie

Väčšina nováčikov si v priebehu štvrtého týždňa na MŠ zvykne. V celkovom správaní sa môžeme pozorovať normalizačné procesy. Majú za sebou základné kroky k začleneniu,   sú odstránené najväčšie neistoty, dokážu odhadnúť a prispôsobiť sa pravidlám, postupne si zvykajú na dochádzku do zariadenia. V začiatkoch / ale mala by trvať počas celej dochádzky/ je veľmi dôležitá spolupráca rodičov a učiteliek – všetky problémy môžu byť riešené spoločne. Rodičia, ktorí poznajú všetky zvyky a zvláštnosti svojho dieťaťa, môžu poskytnúť p. učiteľkám cenné rady, ako zaobchádzať s dieťaťom.   Učiteľka  naopak  môže rodičom sprostredkovať pohľad na tie rysy osobnosti dieťaťa, ktoré sa prejavujú v skupine a rodičia ich nepoznali.

 
 

Ako môžu pomôcť rodičia doma:

  • už pred vstupom do MŠ by sa malo dieťa vedieť “zaobísť” kratšiu dobu bez matky
  • dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre oboch bolestné a nikomu nepomáha –  práve naopak. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie matky podnecuje jeho strach. Dohovorte sa teda presne, kedy dieťa z materskej školy vyzdvihnete a ukážte mu, že sa naň tešíte. Rozlúčte sa krátko a bezbolestne
  • aby ste v dieťati nevzbudili dojem, že do MŠ môže chodiť len vtedy, kedy sa mu zachce, je dôležitá pravidelná dochádzka
  • bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok, väčšie aktivity – veľký nákup, prechádzka po meste by ste mali odložiť
  • v priebehu prvého kritického obdobia by ste dieťa nemali zaťažovať ďalšími požiadavkami a veľkými zmenami

 

Návšteva materskej školy predstavuje šancu a výzvu zároveň – okrem primeraného vedomostného vzdelania sa dieťa učí pohybovať v skupine, presadzovať svoje priania a záujmy priateľským spôsobom. Učí sa byť samostatné a nezávislé, rastie jeho sebadôvera. Učí sa deliť a zachovávať pravidlá skupinového súžitia – poznáva, čo je to priateľstvo. Je v každom prípade dobré, aby tieto skúsenosti získalo vaše dieťa už v materskej škole, pretože základný vzorec správania sa pri začleňovaní do skupiny – orientácia – seba presadzovanie – vyčerpanie – upokojenie platí aj pre vstup vášho dieťaťa na základnú školu.

Autor: PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka SMŠ Včielka