Každé dieťa potrebuje priestor na emócie

Všetky malé deti majú svoje chvíle. Chvíle, ktoré sa nám dospelým, rodičom môžu zdať byť banálne. Všetci sme však boli batoľatá, či predškoláci, nie? Spomínate si na to obdobie? Či už je to záchvat hnevu nad nesprávne učesaným copom vo vlasoch vašej dcéry alebo váš syn nalieha na umývanie pohára na pitie iba prevarenou vodou…Vždy…

Zistiť viac

Na čo sa zamerať pri výbere materskej školy

Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole nie je povinné.…

Zistiť viac