“NAZRITE HLBOKO, HLBOKO DO PRÍRODY A POTOM VŠETKO LEPŠIE POCHOPÍTE.”

 – ALBERT EINSTEIN

V našej materskej škole si ceníme ekologické vzdelávanie, podporujeme deti zvyšovaním ich povedomia o našom prostredí, stimuláciou túžby dozvedieť sa o ochrane prírody napríklad recykláciou, úsporou energie…

Deti prejavujú obrovskú empatiu k životu v ich okolí, sú zanietené a starajú sa o to, aby príroda zostala čistá a zvieratá tak neboli poškodené.Neustále zdokonaľujeme a rozvíjame príležitosti pre všestranné vzdelávacie prostredie.

Aj takto sa snažíme znížiť našu EKO STOPU:

 • recyklujeme papier aj plast
 • pijeme vodu z vodovodného kohútika, nenakupujeme zbytočné plastové fľaše
 • dokumenty tlačíme iba v prípade, ak to je naozaj potrebné, preferujeme online systém
 • na kreslenie pre naše deti využívame aj papiere, ktoré už boli potlačené – šmiraky 🙂
 • snažíme sa obmedziť plastové, či papierové poháre a taniere počas detských osláv
 • recyklujeme zubné kefky
 • pri nákupe potravín sa snažíme uprednostniť lokálnych dodávateľov
 • z pokazených vecí sa snažíme s deťmi vytvoriť niečo nové
 • sklíčka zo zaváranín využívame na iné aktivity, nevyhadzujeme ich
 • recyklujeme batérie
 • kŕmime vtáčikov z našich vyrobených búdok
 • vždy po sebe upratujeme, sme vzorom pre ostatných
 • postupne zavádzame flexi stravovanie
 • pripravujeme si vlastnú záhradku …

Od februára 2020 vďaka firme PERITEX, ktorá distribuuje produkty Lucart Professional EcoNatural máme v našej materskej škole dávkovače na mydlo aj dávkovače na toaletný papier z celulózových vlákien. Aj takto pomáhame nášmu životnému prostrediu, pretože Lucart Professional EcoNatural  umožňuje recykláciu nápojových krabíc, ktoré by v opačnom prípade skončili na skládke.

„Zíde z očí, zíde z mysle.“ Toto známe slovenské porekadlo často uplatňujeme aj pri nakladaní s odpadmi. Hodíme smeti do kontajnera, a tým pre nás problém skončil. Aj to sa dočítate v publikácii INŠPIROMAT. Nájdete tám mnohé praktické ukážky na možnosť separovania, nakladania s odpadom, ale aj zaujímavé rady a údaje. Poďte sa spolu s nami inšpirovať. 🙂