27/12/2019 - 29/02/2020


MILÍ RODIČIA, POČAS CELÉHO FEBRUÁRA 2020 MÁME DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. PREČO TO NEVYUŽIŤ?

Na telefónnom čísle +421 919 191 436 si môžete dohodnúť obhliadku materskej školy.

VZDELÁVANIE

VLASTNÁ KUCHYŇA

Učitelia, pedagógovia sú nevyhnutnou súčasťou vytvárania zdravého vzdelávacieho prostredia. Súčasná učiteľka so zdravými životnými hodnotami, milujúca, empatická, zvedavá je v triede dôležitejšia ako čokoľvek iné. V našej kuchyni si uvedomujeme, že vyvážená strava je životne dôležitá pre zdravie dieťaťa a pre jeho správny rast. Poskytuje deťom domáce školské menu, ktoré je starostlivo naplánované.

ECO-LEARNING

LOGOPEDICKÁ SKUPINA

Ceníme si ekologické vzdelávanie, podporujeme deti zvyšovaním ich povedomia o našom prostredí, stimuláciou túžby dozvedieť sa o ochrane prírody napríklad recykláciou, úsporou energie, kompostovaním. Predpoklad na  sociálnu interakciu dieťaťa je schopnosť dieťaťa komunikovať. Už v materskej škole sa u detí vytvárajú základy jazykovej správnosti. Aj malý rečový handicap môže priniesť veľké problémy.

PROSTREDIE

DOPLNKOVÉ AKTIVITY

Veríme, že poskytujeme bezpečné, podporujúce a príjemné prostredie, v ktorom sú naše triedy obohatené o hravé otázky. Vaše dieťa bude mať tiež pravidelný prístup k stimulovaniu príležitostí na vzdelávanie v prírode. Pripravujeme množstvo pravidelných aktivít striedajúcich sa v rámci týždňa, podporujúc všestranný rozvoj detí.Zapájame sa do súťaži, projektov, dobročinných akcíí. Okrem toho máme aj vlasné know-how projekty.

KONTAKTNÁ ŠKOLA

INDIVIDUALITA

Počas roka 2020 pripravujeme živý kútik pre naše deti. V interiéri v podoboe akvária a v exteriéri v podobe starostlivosti o sliepočky a zajčikov, pod dohľadom veterinára. Okrem toho pripravujeme vlasntú mini záhradku. Pri starostlivo kvalifikovanom prístupe každé dieťa využíva osobné skúsenosti so vzdelávaním, aby vzbudilo záujem a podporilo rozvoj vlastným jedinečným tempom.

SMŠ VČIELKA

– naša materská škola sídli v rodinnom dome, ktorý bol v roku 2014 kompletne zrekonštruovaný a od septembra 2014 je naša škola zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
– Včielka spĺňa všetky požiadavky hygienické aj bezpečnostné, na zariadenie tohto typu
– budova prešla v lete 2019 vnútornou rekonštrukciou a dobudovali sme novú miestnosť
– máme 2 priestranné triedy, dve komfortné kúpelne, jednu veľkú spálňu a velikánske oplotené ihrisko
– hry detí vonku prebiehajú na novom detskom ihrisku, ktoré spĺňa hygienické a bezpečnostné kritéria hneď pri budove nášho zariadenia
– stravu nedovážame, stravu varí naša kuchárka vo vlastných priestoroch
– pri výbere potravín vyberáme tých najserióznejších slovenských dodávateľov
– máme 3 parkovacie miesta