25/03/2019 - 11/04/2019


Mesiac apríl máme venovaný našej krásne planéte ZEM. Učíme sa, ako chrániť prírodu, ktoré dopravné prostriedky znečisťujú vzduch a tiež si hovoríme o separovaní. Tému začíname návštevou planetária. Ako sa vraví, je dobré raz vidieť ako viackrát počuť. Začíname teda tým, aby si deti vedeli veci predstaviť.Deti sa dozvedia, že Zem je planéta a okolo nej sú ďalšie planéty.

Kedy: 9.4.2019

Čo: návšteva Hvezdárne v Prešove

Odvoz máme zabezpečený autobusom.