01/09/2019 - 30/06/2020


Od 1.10.2019 v našej MŠ majú opäť možnosť detičky rozvíjať a zdokonaľovať svoje rečové schopnosti.

Od 1.10.2019 začíname terapeutické stimulácie.

Túto starostlivosť vykonáva certifikovaná terapeutka orofaciálnej stimulácie s medzinárodnou certifikáciou registrovanej ochrannej známky v Nemecku s akreditáciou Ministerstva zdravotníctva a školstva v SR. Starostlivosť zahŕňa aj podporné stimulácie pre správny rozvoj reči.  V predstihu a v spolupráci s učiteľkami diagnostikuje a neskôr odstraňuje poruchy reči (dislália a ďalšie), motorickú neobratnosť, ochabnutú žuvacie svaly a svaly jazyka. Individuálne cvičenia s dieťaťom trvajú 20 až 30 minút. Rodič po vzájomnej komunikácii s triednou učiteľkou má možnosť prihlásiť dieťa na spomínanú terapiu.

Každý štvrtok doobeda.