01/03/2020 - 30/06/2020


RIADITEĽKA NAŠEJ SMŠ VČIELKA VYHLASUJE

Zápis

OD 1.4.2020 – 31.5.2020 PRIJÍMAME žiadosti o prijatie dieťaťa do súkromnej MŠ Včielka NA ŠK.ROk 2020/2021

Ak ste sa rozhodli umiestniť vaše dieťa do našej Súkromnej materskej školy Včielka, máte možnosť si v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 podať žiadosť do našej SMŠ.

V zmysle aktuálnej sitácie môžete dieťa prihlásiť tromi spôsobmi:

a) stiahnete si Žiadosť o prijatie, vyplníte ju a zašlete nám ju poštou na adresu: SMŠ Včielka s.r.o., Sabinovská 145, 08001 Prešov,

b) stiahnete si Žiadosť o prijatie, vyplníte ju a vhodíte nám ju do poštovej schránky na adrese:  SMŠ Včielka s.r.o., Sabinovská 145, 08001 Prešov,

c) prihlásite dieťa ONLINE

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (a vyjadrenie detského pediatra o očkovaní) sa zatiaľ nebude na žiadosti vyžadovať; (ale bude potrebné ho neskôr doložiť), lebo inak bude dieťa môcť byť prijaté len na adaptačný pobyt (1-3mesiace).

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné konzultovať podanie prihlášky s riaditeľkou SMŠ na č. t. 0919 191436, alebo email riaditelka@msvcielka.sk

Kritéria na prijímanie detí do našej MŠ nájdete TU.

Po prijatí prihlášky a rozhodnutí o prijatí dieťata vám bude vystavený doklad k úhrade ZÁPISNÉHO, ktorý vám zaručí prijatie dieťaťa.

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľka MŠ do 30. dňa odo dňa prevzatia žiadosti.

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dostanú rodičia poštou na korešpondenčnú adresu.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky od riaditeľa ZŠ a CPPP predloží rodič riaditeľke MŠ .

Vaše dieťa nemusí do SMŠ nastúpiť až v septembri, je to možné od momentu, ako budú opäť školy otvorené.

Fungujeme aj počas leta 2020. Viac info TU.

 

Východiská

Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008

 

 

Mgr.Jana Lacová  – riad. školy