Poverená riadením SMŠ Včielka

Mgr. Nina Prusáková
 riaditelka@msvcielka.sk 
 +421 907 285 528

Konzultačné hodiny riaditeľky

Štvrtok 8:30-12:00 hod

Piatok 15:00-17:00 hod

Zriaďovateľ školy

Súkromná materská škola Včielka s.r.o.
Sabinovská 145 Prešov 08001
IČO: 50202880
DIČ: 2120266192

 Tel.kontakt do triedy:

+421 919 044 456

Bankové údaje:

Číslo účtu: 2941020694/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4102 0694
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Súkromná š.jedáleň

Hlavná kuchárka – A. Jakubčová