Riaditeľka MŠ Včielka

PaedDr. Jana Galeštoková
 riaditelka@msvcielka.sk 
 +421 919 191 436

Zriaďovateľ školy

Súkromná materská škola Včielka s.r.o.
Sabinovská 145 Prešov 08001
IČO: 50202880
DIČ: 8132490992

 Tel.kontakt do triedy:

+421 919 044 456

 Zriaďovatelia

Doc. Ivan Pavlov PhD.
Mgr. Nina Prusáková
 info@msvcielka.sk

Súkromná š.jedáleň

Hlavná kuchárka – A. Jakubčová
Vedúci ŠJ – T. Doňak
 kuchyna@msvcielka.sk 

Bankové údaje:

Číslo účtu: 2941020694/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4102 0694
SWIFT/BIC: TATRSKBX