100€ / týždeň / dieťa


Podmienky letného pobytu:

*táto cena je platná pre deti, ktoré sa nahlásili na letné turnusy 2019 a nenavštevujú našu materskú školu počas školského roka

*kapacita je obmedzená a je potrebné sa vopred telefonicky informovať, či máme miesto voľné

*prijímame deti od 2 rokov do 6 rokov (alebo podľa dohody)

*pobyt na minimálne týždeň (5 pracovných dní, výnimkou je prvý turnus)

*denný alebo hodinový pobyt neposkytujeme (prijímame deti výlučne na celý turnus)

*v cene je zahrnutý pobyt od 6:30 – 16:50, hlavná strava 3x do dňa + ovocie a zeleninka, pitný režim a bohatý program

*stravná jednotka sa v prípade neprítomnosti dieťaťa počas leta nevracia

*v cene nie je zahrnuté: vstupné na jednotlivé podujatia, cestovné náklady (presun detí z MŠ na iné miesto si hradia deti v deň danej aktivity doplatkom)

Dokumenty pre rodičov k nástupu dieťaťa na letný pobyt v našej SMŠ Včielka:

1. PRIHLÁŠKA

Zvyšné dokumenty postupne doplníme.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: riaditelka@msvcielka.sk.

TURNUSY PRIDÁME V PRIEBEHU MÁJA