109€ / týždeň / dieťa


Podmienky letného pobytu:

*táto cena je platná pre deti, ktoré sa nahlásili na letné turnusy 2019 a nenavštevujú našu materskú školu počas školského roka

*kapacita je obmedzená a je potrebné sa vopred telefonicky informovať, či máme miesto voľné

*prijímame deti od 2 rokov do 6 rokov (alebo podľa dohody)

*pobyt na minimálne týždeň (5 pracovných dní, výnimkou je prvý turnus)

*denný alebo hodinový pobyt neposkytujeme (prijímame deti výlučne na celý turnus)

*v cene je zahrnutý pobyt od 6:30 – 16:50, hlavná strava 3x do dňa + ovocie a zeleninka, pitný režim a bohatý program

*stravná jednotka sa v prípade neprítomnosti dieťaťa počas leta nevracia

*v prípade, ak dieťa potrebuje špeciálnu stravu – alergia na lepok, mlieko a pod. je týždenný poplatok navýšený o 20 EUR 

*v cene nie je zahrnuté: vstupné na jednotlivé podujatia, cestovné náklady (presun detí z MŠ na iné miesto si hradia deti v deň danej aktivity doplatkom)

Dokumenty pre rodičov k nástupu dieťaťa na letný pobyt v našej SMŠ Včielka:

PRIHLÁŠKA

POTVRDENIE LEKÁRA (nesmie byť staršie ako 3 pracovné dni pred nástupom do letnej škôlky)

Zvyšné dokumenty postupne doplníme.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: info@msvcielka.sk

TURNUSY LETO 2019

1.TURNUS (1.7.2019 – 5.7.2019) – Leto volá do Včielkova!

2.TURNUS (8.7.2019 – 12.7.2019) – Šikovné Včielkorúčky

3.TURNUS (15.7.2019 – 19.7.2019) – Olympijskí Včielkošportovci

4.TURNUS (22.7.2019 – 26.7.2019) – Čáry-máry, Včielka varí

5.TURNUS (29.7.2019 – 2.8.2019) – Dobrodružná jazda Včielkorozprávok

6.TURNUS (5.8.2019 – 9.8.2019) – Včielkozáhradníci

7.TURNUS (12.8.2019 – 16.8.2019) – Včielka čaruje, každý sa raduje