109€ / týždeň / dieťa


Podmienky letného pobytu:

*táto cena je platná pre deti, ktoré sa nahlásili na letné turnusy 2020 a nenavštevujú našu materskú školu počas školského roka

*kapacita je obmedzená a je potrebné sa vopred telefonicky informovať, či máme miesto voľné

*prijímame deti od 2 rokov do 6 rokov (alebo podľa dohody)

*pobyt na minimálne týždeň (5 pracovných dní, výnimkou je prvý turnus – 1/2/3 jul)

*denný alebo hodinový pobyt neposkytujeme (prijímame deti výlučne na celý turnus)

*v cene je zahrnutý pobyt od 6:30 – 16:50, hlavná strava 3x do dňa + ovocie a zeleninka, pitný režim a bohatý program

*stravná jednotka sa v prípade neprítomnosti dieťaťa počas leta nevracia

*v prípade, ak dieťa potrebuje špeciálnu stravu – alergia na lepok, mlieko a pod. je týždenný poplatok navýšený o 20 EUR 

*v cene nie je zahrnuté: vstupné na jednotlivé podujatia, cestovné náklady (presun detí z MŠ na iné miesto si hradia deti v deň danej aktivity doplatkom)

Dokumenty pre rodičov k nástupu dieťaťa na letný pobyt v našej SMŠ Včielka:

PRIHLÁŠKA

POTVRDENIE LEKÁRA (nesmie byť staršie ako 3 pracovné dni pred nástupom do letnej škôlky)

Zvyšné dokumenty postupne doplníme.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: riaditelka@msvcielka.sk

TURNUSY LETO 2020

1.TURNUS (1.7.2020 – 3.7.2020) – Leto volá do Včielkova!

2.TURNUS (6.7.2020 – 10.7.2020) –  Dobrodružná jazda Včielkorozprávok.

3.TURNUS (13.7.2020 – 17.7.2020) – Šikovné Včielkorúčky.

4.TURNUS (20.7.2020 – 24.7.2020) – Včielkodospeláci alebo povedz čím chceš byť?

5.TURNUS (27.7.2020 – 31.7.2020) – Olympijskí Včielkošportovci.

6.TURNUS (3.8.2020 – 7.8.2020) – Čáry-máry, Včielka varí.

7.TURNUS (10.8.2020 – 14.8.2020) – Včielka čaruje, každý sa raduje!