149€ / týždeň / dieťa

PRIHLÁŠKA LETO 2023 – PRIPRAVUJEME


Podmienky letného pobytu:

*táto cena je platná pre deti, ktoré sa nahlásili na letné turnusy 2023 a nenavštevujú našu materskú školu počas školského roka 

*30% zálohy z ceny jedného turnusu je potrebné vyplatiť na základe údajov, ktoré obdržíte po podaní prihlášky mailom, prípadne osobne

* v prípade ak sa nakoniec dieťa na turnuse nezúčastní, a túto informáciu ste nám zaslali minimálne 7 pracovných dní pred nástupom, záloha vám bude vrátená, ak nás o tom informujte neskôr, zálohová platba sa nevracia

* doplatok k zálohe sa platí v prvý deň nástupu v hotovosti – obdržíte doklad o úhrade s celou sumou za turnus

*kapacita je obmedzená a je potrebné sa vopred telefonicky informovať, či máme miesto voľné

*prijímame deti od 2 rokov do 7 rokov (alebo podľa dohody)

*pobyt na minimálne týždeň (5 pracovných dní)

*denný alebo hodinový pobyt neposkytujeme (prijímame deti výlučne na celý turnus)

*neposkytujeme zľavy – súrodenecké, ani množstevné (viac turnusov)

*v cene je zahrnutý pobyt od 6:30 – 16:30, hlavná strava 3x do dňa + ovocie a zeleninka, pitný režim a bohatý program, darčeky, vstupné na podujatia

*stravná jednotka sa v prípade neprítomnosti dieťaťa nevracia

*v prípade, ak dieťa potrebuje špeciálnu stravu – alergia na lepok, mlieko a pod. je týždenný poplatok navýšený o 20 EUR 


V prípade otázok nás kontaktujte mailom: info@msvcielka.sk

TURNUSY LETO 2023 – témy doplníme

1.TURNUS (3.7.2023 – 7.7.2023) – 

2.TURNUS (10.7.2023 – 14.7.2023) –  

3.TURNUS (17.7.2023 – 21.7.2023) – 

4.TURNUS (24.7.2023 – 28.7.2023) – 

5.TURNUS (31.7.2023 – 4.8.2023) –

6.TURNUS (7.8.2023 – 11.8.2023) – 

7.TURNUS (14.8.2023 – 18.8.2023) –

8.TURNUS (21.8.2023 – 25.8.2023) –