149€ / týždeň / dieťa

PRIHLASKA LETO 2023


Podmienky letného pobytu:

*táto cena je platná pre deti, ktoré sa nahlásili na letné turnusy 2023 a nenavštevujú našu materskú školu počas školského roka 

*30% zálohy z ceny každého uvedeného turnusu v políčku „určite nastúpi“ je potrebné vyplatiť na základe údajov, ktoré obdržíte po podaní prihlášky mailom

* doplatok k zálohe sa platí týždeň pred nástupom na základe údajov v doučtovacej faktúre, ktorú obdržíte mailom

* v prípade ak sa nakoniec dieťa na turnuse nezúčastní, a túto informáciu ste nám zaslali max. 5 kalendárnych dní pred nástupom, doplatok vám bude vrátený, ak nás o tom informujete neskôr, poplatok za turnus  sa nevracia

Príklad: Dieťa má nastúpiť v pondelok na pobyt. Uhradili ste zálohu aj doplatok. Ak nás 5 kalendárnych dní (streda pred nástupom) pred nástupom informujete (výlučne mailom na: info@msvcielka.sk), že dieťa nenastúpi, doplatok vám vrátime. Ak nás informujete neskôr, celý poplatok za pobyt sa nevracia. 

*kapacita je obmedzená a je potrebné sa vopred telefonicky informovať, či máme miesto voľné

*prijímame deti od 3 rokov do 6 rokov 

*pobyt na minimálne týždeň – jeden turnus 

*denný alebo hodinový pobyt neposkytujeme (prijímame deti výlučne na celý turnus)

*neposkytujeme zľavy – súrodenecké, ani množstevné (viac turnusov)

*v cene je zahrnutý pobyt od 6:30 – 16:30, hlavná strava 3x do dňa + ovocie a zeleninka, pitný režim a bohatý program, darčeky, vstupné na podujatia

*stravná jednotka sa v prípade neprítomnosti dieťaťa nevracia

*v prípade, ak dieťa potrebuje špeciálnu stravu – alergia na lepok, mlieko a pod. je týždenný poplatok navýšený o 20 EUR 


V prípade otázok nás kontaktujte mailom: info@msvcielka.sk

TURNUSY LETO 2023

1.TURNUS (3.7.2023 – 7.7.2023) – Malí divadelníci

2.TURNUS (10.7.2023 – 14.7.2023) –  Farebný svet očami detí

3.TURNUS (17.7.2023 – 21.7.2023) – Hýbeme sa radi

4.TURNUS (24.7.2023 – 28.7.2023) – Ako prežiť v prírode

5.TURNUS (31.7.2023 – 4.8.2023) – Námornícky týždeň

6.TURNUS (7.8.2023 – 11.8.2023) – Malí, zvedaví bádatelia

7.TURNUS (14.8.2023 – 18.8.2023) -Indiánsky týždeň

8.TURNUS (21.8.2023 – 25.8.2023) –  „Be Active“ – športu zdar!