⇒PRIPRAVUJEME⇐

začíname  inkluzívne vzdelávať deti

s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

Ak máte dieťa, ktoré zle rozpráva? Zle vyslovuje samohlásky alebo spoluhlásky?

Plánujete ho dať do materskej školy, alebo už materskú školu navštevuje no máte pocit, že nevie správne komunikovať?

Potrebuje individuálny prístup a citlivé riešenie jeho ťažkostí v reči?

Prihláste ho k nám! Deti prijímame celoročne.

 

V našej Súkromnej MŠ Včielka sme pracovali na vytvorení podmienok, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní dieťaťa tak, aby sme rešpektovali všetky úravy vyplývajúce z narušenia komunikačnej schopnosti.

Dieťa bude včlenené do kolektívu zdravo hovoriach detí v zmysle inkluzívneho vzdelávacieho prístupu.

Deti prijaté do logopedickej skupiny budú včlenené do kolektívu zdravo hovoriach detí v zmysle inkluzívneho vzdelávacieho prístupu

  • Intenzivny každodenný logopedický program spojený s poradenstvom pre rodičov
  • Deti budú absolvovať klasický denný režim materskej školy, tak ako iné deti
  • Program je určený a možný pre deti od 3 rokov s poruchou vývinu reči alebo slabou slovnou zásobou, ťažkosťami vo výslovnosti, neplynulosťou v reči
  • Program je určený pre rodičov, ktorí majú záujem aby sa ich dieťa zlepšilo v slovnom prejave, kladú dôraz na individuálny prístup, denný logopedický tréning, aplikovanie moderných trendov v logopédii, priblíženie sa na dieťaťu potrebnú úroveň
  • Efektívne metódy zdokonaľovania reči zacielené na artikuláciu, gramatické cvičenia, rozširovanie slovnej zásoby, plynulosti reči, s pomôckami „šitými na mieru“ pre konkrétne dieťa

VIAC INFORMÁCII DOPLNÍME.

V prípade záujmu kontaktujte našu pani riaditeľku Mgr. Jana Lacová na čísle +421 919 191 436 alebo mailom: riaditelka@msvcielka.sk