Prevádzka súkromnej MŠ je od 6.30 do 17.00 hod.
Schádzanie detí sa realizuje od 6:30 do 8:30 hod.
Rozchádzanie detí od 15:30 do 16:50

 

TRIEDA: MLADŠIE DETI – MEDUŠKY

6:30 –  9:00   Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, činnosti zabezpečujúce životosprávu
9:00 – 9:10   Zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu
9:15 – 9:25   Desiata činnosti zabezpečujúce životosprávu
9:30 – 9:50   Vzdelávacie aktivity podľa individuálnych možností detí
10:00 – 11:15   Pobyt vonku, prezliekanie z vonku do triedy
11:20 – 11:30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu, príprava na stolovanie
11:30 – 12:30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed
12:30 – 14:30   Oddych a odpočinok
14:30 – 14:50   Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant
14:55 –  17:00   Popoludňajšie vzdelávacie aktivity alebo krúžková činnosť alebo hry a činnosti podľa výberu detí
Odchod detí domov  

 

TRIEDA: STARŠIE DETI – VČIELKY

6:30 –  8:45   Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, činnosti zabezpečujúce životosprávu
8:55 –  9:20   Zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu
9:20 –  9:30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata
9:35 – 10:15   Vzdelávacie aktivity podľa individuálnych možností detí
10:20 – 11:25   Pobyt vonku, prezliekanie do triedy
11:30 – 11:35   Hygiena, príprava na stolovanie
11:40 – 12:30   Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed
12:30 – 14:30   Oddych a odpočinok
14:35 –  14:45   Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant
14:45  – 15:30   Krúžková činnosť
15:35 – 17:00   Popoludňajšie vzdelávacie aktivity alebo hry a činnosti podľa výberu detí

Odchod detí domov