V našej súkromnej materskej škole si počas školského roka 2017/2018 môžu rodičia vybrať z týchto krúžkov.

Krúžok FOLKLÓRNY

  • vhodný pre Včielky (staršie deti) aj Medušky (mladšie deti)

Krúžok DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR VČIELKA

  • vhodný pre Včielky (staršie deti) aj Medušky (mladšie deti)

Krúžok ŠIKOVNÉ RÚČKY

  • vhodný pre deti od 3 rokov

 


Aktivity, ktoré si platí rodič nad rámec školného: ….pripravujeme