Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote vášho dieťaťa, týka sa to hlavne nástupu do materskej školy. Ten zvykne byť sprevádzaný istým stresom a obavami na strane dieťaťa, no viackrát je to práve rodič, ktorý je z toho nesvoj. Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do MŠ okamžite, iným to môže trvať o niečo dlhšie. Aby ste to svojmu dieťaťu čo najviac uľahčili, je veľmi dôležité aký postoj k samotnej materskej škole bude prezentovať práve vy. Určite nechcete, aby Vaše dieťa vnímalo materskú školu ako niečo, čo je „trest“ alebo ako niečo čo „musí“. Práve vy ste pri tejto adaptácii ten najdôležitejší článok. Odporúčame, aby ste pred dieťaťom o MŠ rozprávali len pozitívne. Povedzte mu o tom, čo v materskej škole deti robia, ako sa tam bude hrať, učiť nové veci a že si nájde nových kamarátov. Dieťa musí cítiť, že materská škola je príjemné zábavné miesto a bude sa tam mať veľmi dobre. A potom sme na rade my, aby sme to splnili ?

Pred nástupom do materskej školy je potrebné, aby rodič vyplnil tieto dokumenty:

2x ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA

1x VYHLÁSENIE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

1x INFORMOVANÝ SÚHLAS


Žiadosť o prerušenie dochádzky
Žiadosť o predĺženie dochádzky
Žiadosť o predčasné ukončenie dochádzky

ČO PRINIESŤ PRI NÁSTUPE

Po formálnych záležitostiach prichádzajú otázky spojené s tým, čo si so sebou do materskej školy priniesť?

Súkromná MŠ Včielka zabezpečí:

  • komplet hygienické potreby /mydlá, toaletný papier, čistiace potreby, zubné kefky, zubné pasty, vreckovky a pod./
  • posteľné prádlo ako aj náhradné posteľné prádlo
  • uteráky

Prosíme rodičov, aby do materskej školy priniesli:

  • pyžamo
  • náhradnú spodnú bielizeň
  • prezuvky do interiéru (pevná obuv)

Vždy je lepšie, aby rodič o rôznych zvláštnostiach dieťaťa informoval učiteľku /triednu učiteľku/ už dopredu (alergie, stravovacie návyky, zlozvyky, nadštandardné potreby dieťaťa a pod.). Radi by sme ešte podotkli, že v poslednej dobe je adaptácia detí do nového prostredia veľkým problémom hlavne pre samotných rodičov. Preto Vás prosíme, aby ste si nechali poradiť od nášho skúseného kolektívu učiteliek. Strach, ktorý môžu uvidieť deti vo vašich očiach nie je dobrým začiatkom ?