Počas celého roka aj sezónne realizujeme naše interné projekty s rôznou tématikou.Aj vďaka nim majú naše deti možnosť naučiť sa poznávať aj svet mimo MŠ, komunikovať s ním a lepšie mu porozumieť.

⇒ŠKOLSKÉ OVOCIE

Slovensko sa do tohto programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Projekt podporuje pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.  Do našej školy tak v rámci programu týždenne dostávame porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

 

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny(VIAC TU)

⇒KNIŽNICA PRIATEĽOV

Novinka, ktorú postupne zavádzame do života našej školy. Zriadili sme malú, ale stabilnú knižnicu, do ktorej môžu so svojimi knihami prispieť všetky deti a rodičia. Knihy si môžu rovnako vypožičiať a spolu čítať. Cieľom tohto projektu je podporiť predčitateľkú gramotnosť, ktorá v praxi znamená to, že dieťa by malo vnímať a pochopiť, že prostredníctvom čítania a písania môže spoznávať okolitý svet a text mu prináša informácie, ktoré sú pre neho zaujímavé a dôležité.

 

V našej SMŠ vedieme deti k pozitívnemu vzťahu k čítaniu. V neposlednom rade, táto naša malá knižnica napomáha aj k spoločne strávenému času rodičov so svojimi deťmi.

⇒Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

V školskom roku 2019/2020 sme sa prvýkrát zapojili do tejto krásnej myšlienky, ktorá obletela celé Slovensko. Do krabíc od topánok sme spolu s deťmi vyrobili priania pre dedkov a pre babky v domovoch dôchodcov v Prešove. Okrem toho sme krabice naplnili potrebnými vecami, aby si aj starčekovia pod stromčekom našli krásne vianočné balíčky plné lásky. Do projektu sa zapojili okrem našich detí aj ich rodičia.

 

Cez Vianoce 2019 sme potešili starkých v domove dôchodcov MINTAKA v Prešove.

⇒DRUHÝ KROK

DRUHÝ KROK je preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl. V rámci programu sa deti prostredníctvom vyškolených pedagógov a psychológov učia byť empatickými,  vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.

 

Základné ciele programu:

  1. Rozvíjať empatiu u detí.
  2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách.
  3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách.
  4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny.
  5. Prevencia.  (VIAC TU)

⇒TAJOMNÁ NOC PLYŠÁKOV

Kto miluje plyšákov viac ako deti? Asi nikto 🙂

 

A preto sme zaviedli tradíciu, kedy 28. október ako Deň milovníkov plyšákov ukážeme našim Včielkam, čo všetko vedia ich plyšáky v SMŠ počas noci navystrájať.

Deti si do školy v daný deň prinesú svojho obľúbeného plyšáka, celý deň mu ukazujú svoju krásnu materskú školu, miesto kde sa hrajú, jedia, či spia. Pred odchodom domov sa rozlúčia so svojim plyšákom a uložia ho do svojej postieľky. Statočníci to sú! (plyšáky aj deti) Ráno ich čaká prekvapko, čo to ich plyšák počas noci v MŠ stváral?

 

⇒DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Aj my sme sa stali každoročne súčasťou myšlienky, ktorá má podporiť a zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku. (VIAC TU)

⇒NAŠE INTERNÉ CELOROČNÉ PROJEKTY

ČÍM BUDEM KEĎ VYRASTIEM

Cieľom projektu je priblížiť deťom predškolského veku procesy povolania, ktoré v dnešnej dobe už nemusia byť také známe, ale aj povolania, ktoré dobre poznajú avšak nevedia si ich realizáciu úplne predstaviť. Pomôžeme im rozvíjať ich predstavivosť a pochopiť náročnosť práce. Vytvárame také podmienky, aby sa deti učili prostredníctvom zážitkového učenia. Raz vidieť/zažiť je lepšie ako stokrát počuť. (VIAC TU)

NAŠA ZÁHRADKA

Cieľom je priblížiť deťom predškolského veku procesy, ktoré v prírode prebiehajú, čas, ktorý je potrebný pre rast a vývin rastlín, povzbudiť predstavivosť, čo všetko sa v prírode odohráva a vzbudiť v nich ochranárske postoje. Vytvárame také podmienky, aby sa deti učili prostredníctvom zážitkového učenia.(VIAC TU)

VČIELKO-RODINA

Cieľom je prehĺbiť vzťahy v rámci reťazca DUR – dieťa – učiteľ – rodič. Spoznať sa, oddýchnuť si, zabaviť sa.