ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ŠKOLSKÝ PORIADOK
ŠTATÚT RADY ŠKOLY

DĹŽKA A VYUŽITIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

RANNÁ SMENA

AKTÍVNA PRÁCA

NEAKTÍVNA PRÁCA (práca mimo pracoviska)

6:30 hod – 12:15 hod /30 min obed/ – 12:30 hod 12:15 hod – 14:00 hod

POPOLUDŇAJŠIA SMENA

AKTÍVNA PRÁCA

NEAKTÍVNA PRÁCA (práca mimo pracoviska)

8:30 hod – 14:45 hod (30 min obed) – 15:00 hod 7:00 hod – 8:30 hod
10:50 hod – 16:50 hod (30 min obed) – 17:00 hod 9:40 hod – 10:50 hod