ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ŠKOLSKÝ PORIADOK
ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

DĹŽKA A VYUŽITIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

RANNÁ SMENA

AKTÍVNA PRÁCA

NEAKTÍVNA PRÁCA (práca mimo pracoviska)

6:30 hod – 12:15 hod /30 min obed/ – 12:30 hod    12:15 hod – 14:00 hod
 

POPOLUDŇAJŠIA SMENA

AKTÍVNA PRÁCA

NEAKTÍVNA PRÁCA (práca mimo pracoviska)

8:30 hod – 14:45 hod (30 min obed) – 15:00 hod  7:00 hod – 8:30 hod 
10:50 hod – 16:50 hod (30 min obed) – 17:00 hod 9:40 hod – 10:50 hod 
 
 
 
Prevádzka súkromnej MŠ je od 6.30 do 17.00 hod.
Schádzanie detí sa realizuje od 6:30 do 8:30 hod.
Rozchádzanie detí od 15:30 do 16:50

 

ZMIEŠANÁ TRIEDA

6:30 Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, činnosti zabezpečujúce životosprávu
  Zdravotné cvičenie
9:10 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, desiata, návrat do triedy
  Vzdelávacia aktivita
  Obliekanie, pobyt vonku, vyzliekanie, návrat do triedy
11:20 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed
  Príprava na poludňajší odpočinok
  Odpočinok
14:40 Činnosti zabezpečujúce životosprávu, olovrant
  HaČPVD a rozchádzanie detí domov
17:00 Ukončenie prevádzky