Stiahnite si dokumenty MŠ Včielka aby ste dobre poznali naše princípy a postupy:

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
ŠKOLSKÝ PORIADOK
ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný čas je povinný každý zamestnanec takto zapisovať do knihy dochádzky, riaditeľ školy môže v čase neaktívnej práce – práca mimo pracoviska odvolávať učiteľa na pracovisko, nakoľko je v pracovnej dobe.

Zamestnávateľ a inšpektorát práce má právo vykonávať kontrolu doma. Zamestnanca môže zamestnávateľ poslať v uvedenom čase aj na nákupy UP pre deti, ako aj na nákupy potrieb pre výchovno–vzdelávaciu prácu.

Neaktívna práca – práca mimo pracoviska – doma – tzv. ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou aj mimo pracoviska:

  • Pokiaľ zamestnanec nebude dodržiavať riaditeľom školy určené termíny na odovzdanie podkladov – nebude odchádzať mimo pracoviska.
  • Pokiaľ zamestnanec nebude pripravený na výchovno–vzdelávaciu činnosť – nebude odchádzať mimo pracoviska.
  • Pokiaľ zamestnanec vykonáva činnosti určené riaditeľom školy, ostáva na pracovisku, alebo príde na pracovisko pred priamou výchovno – vzdelávacou činnosťou.
  • Zamestnanec v skúšobnej dobe ostáva na pracovisku v rozsahu celého prac.času, nakoľko je potrebné, aby sa oboznamovali s celkovou organizačnou, prevádzkovou štruktúrou pracoviska.
  • V neaktívnej práci si v zborovni školy pripravujú písomné podklady k VVČ, pripravujú si učebné pomôcky k VVČ.