Naša materská škola je dvojtriedna.

V materskej škole pracujú štyria pedagogickí zamestnanci – tri učiteľky a pani riaditeľka.

Naša pani riaditeľka PaedDr. Jana Galeštoková, ktorej pozícia je hlavne vo vedení kolektívu a MŠ.

V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť 100% kvalifikované učiteľky.


Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

zriaďovateľ


Mgr. Nina Prusáková

zriaďovateľ


Mgr. Jana Lacová

Riaditeľka materskej školy

Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

Anna Ščavnická

Začínajúci pedagogický zamestnanec

Martina Vašková

Začínajúci pedagogický zamestnanec

Agáta Jakubčová

kuchárka