Spolupracujeme s Prešovskou univerzitou, Pedagogickou fakultou

Spolupracujeme s MILK AGROM – vynikajúce naše mliečne výrobky

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – projekt Zdravé oči už v škôlke