Už v materskej škole pozorujeme, že nesprávne držanie tela je u detí v dnešnej dobe veľmi závažným a častým problémom.  Aby sme tento problém minimalizovali, samozrejme iba v merítku našich skúseností, od nového školského roka zavádzame poobedňajšiu aktivitu s názvom: 

FITLOPTA MI UKÁŽE, ČO MÔJ CHRBÁT DOKÁŽE

Ide o malé preventívne opatrenia, vďaka ktorým budeme deti stimulovať k správnemu držaniu tela počas bežného dňa. Pomôckou pre nás budú fitlopty. Naučíme sa, ako správne sedieť,  držať telo a ako sa správne hýbať. Práve obdobie medzi 4. a 6. rokom života dieťaťa je charakteristické vývojom obratnosti, rovnovážnych schopností a motorickej koordinácie. Toto cvičenie u detí bude prebiehať formou hry, ktorá je zameraná na úpravu držania tela. 

Fitlopta sa dostala do európskych krajín v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Táto netradičná pomôcka neslúži len k zlepšeniu držania tela, či zlepšeniu jeho stability, ale prostredníctvom nej je možné posilňovať aj brušné svaly, ktoré majú tendenciu ochabovať. Pri sedení na fitlopte musí byť svalstvo trupu aktívne, inak by došlo k strate rovnováhy. Sed na fitlopte spĺňa aj ergonomické požiadavky, pretože výška sedacej plochy sa dá dofúknutím alebo vyfúknutím upraviť.

Na fitlopte sa dá okrem zábavného cvičenia aktívne nacvičovať správny sed, cvičenie má preventívny aj nápravný účinok a poskytuje aj veľkú dávku radosti a zábavy.

Využitie fitlopty, ako uvádza Klenková (2005) má mnohoraké účinky, pretože slúži ako:

  • Prevencia nesprávneho držania tela, lebo sedenie na nej je ideálne. Vzpriamené držanie trupu na fitlopte je vynútené tým, že nemá operadlo a stabilitu.

  • Zlepšenie koncentrácie a komunikácie, najmä u nepokojných, resp. hyperaktívnych detí, možnosť mierneho vertikálneho pohojdávania pôsobí upokojujúco.

  • Motivácia pohybovej aktivity – opísaných je viac ako 1000 rôznych cvičení s fitloptou, ktoré zlepšujú kondíciu, ohybnosť a koordináciu. 

  • Individuálna kreativita – zapojenie fitlopty do hier v triede i mimo triedy má overený pozitívny efekt na psychiku a motoriku detí. Sprievodné riekanky a piesne tvoria skvelé prostredie, kde sa cieľavedome rozvíja kreativita, rytmické, hudobné a estetické cítenie.

Tešíme sa na všetky deti, ktorých táto aktivita osloví. 

Odoberajte náš newsletter

Please wait...

<span style="color: #339966;">Ďakuejme za zápis do newslettra!</span>