Ponúkame vám možnosť ONLINE zápisu vášho dieťaťa do našej SMŠ. Po vyplnení formulára vás obratom kontaktujeme a dohodneme si osobnú obhliadku našej súkromnej materskej školy, samozrejme pri dodržaní opatrení, ktoré budú v danom momente nariadené. ĎAKUJEME

  Je dieťa očkované?
  ánonie

  Je dieťa vedené ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (telesné obmedzenia a iné)?
  ánonie

  Navštevovalo dieťa SMŠ/jasle
  ánonie


  Máte záujem k nám umiestniť dieťa aj počas leta 2024?

  áno mámnie nemámneviem

  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  zo sociálnych sietíod známychz internetu

  Chcem dostávať newsletter o tom, čo sa v SMS Včielka deje, možno mi to pomôže sa rozhodnúť.

  ánonie
  Zaväzujem sa, že lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektív MŠ zabezpečím a donesiem ihneď, ako to bude možné
  Áno, zaväzujem sa

  Meno, priezvisko a e-mail zakonného zástupcu, ktorý žiadosť vyplnil ,

  V zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, svojim podpisom dávam súhlas SMŠ VČIELKA, Sabinovská 145, Prešov 080 01, na spracovanie vyššie uvedených údajov na vymedzený účel.*

  Súhlasím