Väčšina detí sa naučí čítať v škole, približne teda vo veku 6 a 7 rokov. Vo výnimočných prípadoch však deti začínajú s čítaním už vo štvrtom alebo piatom roku. Neznamená to však, že by sme deti mali do čítania nútiť.

Nie je vôbec dôležité, aby vaše dieťa vedelo čítať čo najskôr. Skôr je oveľa dôležitejšie, aby ste praktizovali  menšie kroky už od raného veku. 

Do prvého roku novorodencovi čítajme  len uspávanky, spevníky, doskové knihy a knižky s obrázkami. Nechajme dieťa počúvať a vytvárať si svoj svet. Keď má dieťa od 1-3 rokov, môžeme pridať knihy s krátkymi básničkami a príbehmi. Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa môžete pokojne siahnuť po knihe s abecedou – samozrejme detskej knihe, ktorá hravo ukazuje pímenka.

Čo je naozaj dôležité? Hlasné čítanie.

Odporúča sa, aby ste deťom čítali každý deň, v ideálnom prípade aspoň 20 minút. Je to ten najlepší spôsob ako im rozmotať jazýček a rozšíriť ich slovnú zásobu. Ak to zavediete ako prirodzenú rutinu, bude to mať iba pozitívny účinok na obdobie v škole.

Čítať sa dá všelijako. 

Čaro v čítaní s deťmi je práve rozvoj ich fantázie. Prerušuje vás dieťa často pri čítaní? To vôbec nevadí, nebráňte mu v tom. Znamená to, že ste ho zaujili a to je to najlepšie, čo sa vám mohlo podariť. Pokojne ho nechajte sa vyrozprávať, možno vám samo dokončí už napísaný príbeh a možno ho dokončí tak „po svojom“. Čítanie je zábavá a pri tom je to veľmi dôležitá aktivita. 

Takže, aby sme to zhrnuli.
  • nikdy deti nenútime čítať
  • ak dieťa chce čítať skôr, než nastúpi do školy, podporíme ich v tom
  • čítame spolu s deťmi dokiaľ to bude možné
  • premýšľame nad výberom správnej knihy
  • poradíme sa s pani učiteľkou
Na čo by ste sa mali zamerať?
  • rozširujte slovnú zásobu dieťaťa
  • veľa sa s dieťaťom rozprávajte
  • podporujte lásku ku knihám
  • naučte dieťa rozpoznávať písmena
  • zamerajte sa na správnu výslovnosť

Mnoho rodičov má pocit, že keď sa dieťa naučilo čítať, nech si číta už samé. Neprestávajte čítať s deťmi. Bola by to škoda.  Kniha, dieťa a rodič je zárukou krásne strávených chvíľ. ❤️