Milí rodičia.

Vzhľadom k aktuálnej situácii si Vás dovoľujeme informovať o možnosti umiestniť do Súkromnej materskej školy Včielka Vaše dieťa / Vaše deti od nasledujúceho pondelka 8.3.2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 2.3.2021 Rozhodnutie v ktorom uvádza, že „s účinnosťou od 8.3.2021 pokračuje školské vyučovanie v materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.“ Vedenie školy má zároveň právo osobitne zvážiť podmienky, ktoré škola má a rozhodnúť o možnosti poskytnúť školské vyučovanie aj pre deti ostatných rodičov.

Podrobne sme zvážili všetky okolnosti. Okrem aktuálnych protipandemických opatrení, ktoré od začiatku vypuknutia pandémie dodržiavame, sme sa pozreli aj na ľudskú stránku, a tá nám naskytla otázky: -ktoré dieťa má väčšie právo na vzdelanie? -ktorí rodičia chodia alebo nechodia do práce? -aké riziko nákazy je, ak práca rodičov je formou homeoffice? -ak pracuje len ocko a mamka je na MD, dieťa nemá nárok na socializáciu, či vzdelanie? -máme zodpovedných rodičov a za to ich máme trestať? Odpovede na tieto otázky nechceme, pretože správna odpoveď v tomto prípade neexistuje. Ale existuje cesta a to urobiť rozhodnutie aj na základe toho, čo nám minimálne kapacitné podmienky umožňujú. 

S dôrazom na to, že sme jednotriedna materská škola s malou kapacitou, deti ani personál sa neskupinkujú – nemiešajú, mobilita rodičov, detí a personálu je nízka vydávame rozhodnutie (so súhlasom zriaďovateľa), že od 8.3.2021 školské vyučovanie pokračuje pre všetky deti, ktoré SMŠ Včielka navštevujú. 

Aké budú podmienky?

1.Ostáva v platnosti, že stále je potrebné testovanie každých 7 kalendárnych dní – výsledkom negatívneho testu sa preukážete pri vstupe do SMŠ zamestnacom (výsledok je iba k nahliadnutiu)

2.Od 8.3.2021 je potrebné vyplniť TOTO TLAČIVO Môžete tak urobiť v pohodlí doma, alebo priamo v SMŠ ako doposiaľ.

3.Od 15.3.2021 platí, že do priestorov SMŠ môžete vstúpiť iba s respirátorom FFP2.

Veríme, že v nasledujúcich dňoch sa situácia zmierni. Ďakujeme vám za zodpovedný prístup, keďže najmä vďaka nemu môžeme naďalej vzdelávať Vaše detičky.