Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.

 

S realizáciou celoslovenského programu Zdravé oči už v škôlke začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2014. Vďaka výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk a v spolupráci s ďalšími partnermi mohla začať s preventívnymi meraniami zrakových parametrov detí v materských školách na území celého Slovenska. Vďaka ich podpore sa nám podarilo vybaviť všetky regionálne pracoviská skríningovými autorefraktometrami, ktoré dokážu s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí.

Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly. 80 % všetkých informácií prijímame očami. Dieťa však nevie, čo znamená „zle vidieť“. Očné poruchy môže vyrovnať až do 4 – 5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Navyše, zlé videnie nebolí, preto sa ani nesťažuje. Dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz. Ten súvisí s vnímaním priestoru, hĺbky, ale aj celkovou prácou očí vo všeobecnosti. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá, niekedy až nulová.

Program Zdravé oči už v škôlke je určený deťom od troch do šiestich rokov. V tomto veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Je nevyhnutné, aby sa poruchy zraku identifikovali už v ranom veku a ihneď sa začal proces ich liečby, korekcie a kompenzácie. Systém preventívnej kontroly zraku u očných lekárov v podmienkach Slovenskej republiky nie je nastavený a rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov svojich detí. To spôsobuje, že k očnému lekárovi prichádzajú až v čase, keď je zraková porucha už intenzívne rozvinutá. Vtedy už ale môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro.

 

Výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke spočíva v tom, že:

  • realizácia skríningových meraní sa uskutočňuje v teréne – priamo v materských školách, teda v prostredí, ktoré deti dobre poznajú,
  • meranie je rýchle, bezdotykové a bezbolestné,
  • odhalenie začínajúcich zrakových porúch u detí v predškolskom veku predstavuje možnosť správnej korekcie, pri včasnej diagnostike aj ich úplné vyliečenie.

 

Zdroj: https://zdraveocivskolke.sk/informacie-o-projekte/