DVANÁSTORO OCHRANCOV PRÍRODY

1. Buď verným priateľom a strážcom prírody.

2. Uč sa prírode rozumieť a spoznávaj jej zákony.

3. Využi každú príležitosť, aby si pre prírodu vedel urobiť niečo dobré.

4. Pohybuj sa v prírode vždy s otvorenými očami a vnímaj jej krásu.

5. Vnímaj krásu prírody, ale neruš ju a nenič ju dotykom.

6. Cti si vodu.

7. Mysli na to, aby oheň bol vždy iba tvojím pomocníkom a nikdy nie hrozbou.

8. Zahlaď svoje stopy v prírode.

9. Buď šľachetný k slabším tvorom a mysli na to, že sila nie je v násilí.

10. Pomáhaj prírode tam, kde je tvoja pomoc vítaná.

11. Buď úprimným a obetavým priateľom každého ochráncu prírody.

12. Ži podľa týchto zásad a získaš tak veľa priateľov.

V prípade záujmu kontaktujte našu pani riaditeľku Mgr. Nina Prusáková na čísle +421 907 285 528 alebo mailom: riaditelka @msvcielka.sk