159€ / týždeň / dieťa

PRIHLASKA LETO 2024


Podmienky letného pobytu:

*táto cena je platná pre deti, ktoré sa nahlásili na letné turnusy 2024 a nenavštevujú našu materskú školu počas školského roka 

*50% zálohy (79,50€)  z ceny každého uvedeného turnusu v políčku „určite nastúpi“ je potrebné vyplatiť na základe údajov, ktoré obdržíte po podaní prihlášky mailom

* doplatok k zálohe sa platí týždeň pred nástupom na základe údajov v doučtovacej faktúre, ktorú obdržíte mailom

* v prípade ak sa nakoniec dieťa na turnuse nezúčastní, a túto informáciu ste nám zaslali max. 5 kalendárnych dní pred nástupom, doplatok vám bude vrátený, ak nás o tom informujete neskôr, poplatok za turnus  sa nevracia

Príklad: Dieťa má nastúpiť v pondelok na pobyt. Uhradili ste zálohu aj doplatok. Ak nás 5 kalendárnych dní (streda pred nástupom) pred nástupom informujete (výlučne mailom na: info@msvcielka.sk), že dieťa nenastúpi, doplatok vám vrátime. Ak nás informujete neskôr, celý poplatok za pobyt sa nevracia. 

*kapacita je obmedzená a je potrebné sa vopred telefonicky informovať, či máme miesto voľné

*prijímame deti od 3 rokov do 6 rokov 

*pobyt na minimálne týždeň – jeden turnus 

*denný alebo hodinový pobyt neposkytujeme (prijímame deti výlučne na celý turnus)

*neposkytujeme zľavy – súrodenecké, ani množstevné (viac turnusov)

*v cene je zahrnutý pobyt od 6:30 – 16:30, hlavná strava 3x do dňa + ovocie a zeleninka, pitný režim a bohatý program, darčeky, vstupné na podujatia

*stravná jednotka sa v prípade neprítomnosti dieťaťa nevracia

*v prípade, ak dieťa potrebuje špeciálnu stravu – alergia na lepok, mlieko a pod. je týždenný poplatok navýšený o 20 EUR 


V prípade otázok nás kontaktujte mailom: info@msvcielka.sk

TURNUSY LETO 2024

1.turnus 8.7.2024 – 12.7.2024 – Malí divadelníci

2.turnus 15.7.2024 – 19.7.2024 –  Farebný svet očami detí

3.turnus 22.7.2024 – 26.7.2024 – Hýbeme sa radi

4.turnus 29.7.2024 – 2.8.2024 – Námornícky týždeň

5.turnus 5.8.2024 – 9.8.2024 – Ako prežiť v prírode

6.turnus 12.8.2024 – 16.8.2024 – Malí, zvedaví bádatelia

7.turnus 19.8.2024 – 23.8.2024 –  „Be Active“ – športu zdar!