Naša materská škola je jednotriedna. Pracujú u nás traja pedagogickí zamestnanci a pani riaditeľka, okrem toho dve brigádničky, ktoré sa venuju štúdiu predškolskej pedagogiky na VŠ. Disponujeme vlastnou kuchyňou, ktorú má pod palcom naša pani kuchárka. V pozadí riadenia školy stojí zriaďovateľ. V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť 100% kvalifikované učiteľky.


PaedDr. doc. Ivan Pavlov, PhD.

zriaďovateľ

Mgr. Nina Prusáková
Poverená riadením, samostatný PZ


Mgr. Jana Lacová
Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

Martina Vašková
Triedna učiteľka, samostatný PZ

Ľubica Karabinošová
Začínajúci pedagogický zamestnanec


Agáta Jakubčová
Vedúca ŠJ – hlavná kuchárka

Bc. Veronika Havrillová
Začínajúci pedagogický zamestnanec

Bc. Iveta Harvišová
Začínajúci pedagogický zamestnanec