Naša materská škola je jednotriedna. Pracujú u nás traja pedagogickí zamestnanci – dve učiteľky a pani riaditeľka, okrem toho dve brigádničky, ktoré sa venuju štúdiu predškolskej pedagogiky na VŠ. Disponujeme vlastnou kuchyňou, ktorú má pod palcom naša pani kuchárka. V pozadí riadenia školy stojí zriaďovateľ a manažérka, ktorí sú oporou pre pani riaditeľku. V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť 100% kvalifikované učiteľky.


doc.PaedDr. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

zriaďovateľ


Mgr. Jana Lacová
Riaditeľka materskej školy
Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou


Mgr. Nina Prusáková

manažér


Mgr. Zdenka Šostáková

Samostatný pedagogický zamestnanec

Martina Vašková

Začínajúci pedagogický zamestnanec

Agáta Jakubčová

kuchárka


Bc. Veronika Havrillová

Brigádnik


Bc. Iveta Harvišová

Začínajúci pedagogický zamestnanec