Naša materská škola je jednotriedna. Pracuje u nás pani riaditeľka a traja pedagogickí zamestnanci, okrem toho dve brigádničky, ktoré sa venuju štúdiu predškolskej pedagogiky na VŠ. Disponujeme vlastnou kuchyňou, ktorú má pod palcom naša pani kuchárka. V pozadí riadenia školy stojí zriaďovateľ. V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť 100% kvalifikované učiteľky.

Mgr. Nina Prusáková
Riaditeľka, samostatný PZ


Mgr. Veronika Šoltisová

samostatný pedagogický zamestnanec


Martina Vašková
Samostatný PZ

Ľubica Karabinošová
Triedna učiteľka, samostatný PZ


Agáta Jakubčová
Vedúca ŠJ – hlavná kuchárka