Naša materská škola je jednotriedna. Pracujú u nás traja pedagogickí zamestnanci – dve učiteľky a pani riaditeľka. Disponujeme vlastnou kuchyňou, ktorú má pod palcom naša kuchárka. V pozadí riadenia materskej školy stojí zriaďovateľ a manažérka, ktorí sú oporou pre pani riaditeľku. V dopoludňajších aj popoludňajších hodinách zabezpečujú striedavo edukačnú činnosť 100% kvalifikované učiteľky.


doc.PaedDr. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

zriaďovateľ


Mgr. Nina Prusáková

manažér


Mgr. Jana Lacová

Riaditeľka materskej školy

Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

Anna Ščavnická

Začínajúci pedagogický zamestnanec

Martina Vašková

Začínajúci pedagogický zamestnanec

Agáta Jakubčová

kuchárka