Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote vášho dieťaťa.  Dieťa musí cítiť, že materská škola je príjemné, zábavné miesto a bude sa tam mať veľmi dobre. 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením potvrdenia o povinnom očkovaní a o zdravotnej spôsobilosti navštevovať materskú školu.

Všetky podmienky prijímania nájdete tu: PODMIENKY K PRIJÍMANIU

PRED NÁSTUPOM:

1x Žiadosť o prijatie dieťaťa 2024/2025-stiahnuť
1x Súhlas so spracovaním osobných údajov-stiahnuť

1x Čestné vyhlásenie pre zber údajov-stiahnuť

1x Dotazník o dieťati-stiahnuť

CENNÍK – úhrada zápisného podľa aktuálneho cenníka

ČO PRINIESŤ PRI NÁSTUPE

Po formálnych záležitostiach prichádzajú otázky spojené s tým, čo si so sebou do materskej školy priniesť? Prosíme rodičov, aby do materskej školy priniesli:

  • pyžamo
  • náhradnú spodnú bielizeň
  • prezuvky do interiéru (pevná obuv)