Každý zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí. Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv našich aktivít na planétu Zem. Ekologickú stopu je možné vypočítať aj pre školu,  keďže aj naša Včielka má svoju EKOSTOPU.

Ako ju zistíme? Zaregistrovali sme sa do inovatívneho edukačného programu – prvý svojho druhu na Slovensku.

Aj takto sa snažíme znížiť našu EKOSTOPU:

 • recyklujeme papier aj plast
 • pijeme vodu z vodovodného kohútika, nenakupujeme zbytočné plastové fľaše
 • dokumenty tlačíme iba v prípade, ak to je naozaj potrebné, preferujeme online systém
 • na kreslenie pre naše deti využívame aj papiere, ktoré už boli potlačené – šmiraky 🙂
 • snažíme sa obmedziť plastové, či papierové poháre a taniere počas detských osláv
 • recyklujeme zubné kefky
 • pri nákupe potravín sa snažíme uprednostniť lokálnych dodávateľov
 • z pokazených vecí sa snažíme s deťmi vytvoriť niečo nové
 • sklíčka zo zaváranín využívame na iné aktivity, nevyhadzujeme ich
 • recyklujeme batérie
 • kŕmime vtáčikov z našich vyrobených búdok
 • vždy po sebe upratujeme, sme vzorom pre ostatných
 • postupne zavádzame flexi stravovanie
 • pripravujeme si vlastnú záhradku