+421 907 285 528riaditelka@msvcielka.sk

Prihláška

Ponúkame vám možnosť ONLINE zápisu vášho dieťaťa do našej SMŠ. Po vyplnení formulára vás obratom
kontaktujeme a dohodneme si osobnú obhliadku našej súkromnej materskej školy, samozrejme pri dodržaní
opatrení, ktoré budú v danom momente nariadené. ĎAKUJEME

  Je dieťa očkované?

  Je dieťa vedené ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (telesné obmedzenia a iné)?

  Navštevovalo dieťa SMŠ/jasle

  Máte záujem k nám umiestniť dieťa aj počas leta 2024?

  Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) od dňa

  Zaväzujem sa, že ihneď ako to bude možné prinesiem lekársku správu potvrdzujúcu, že dieťa môže chodiť do škôlky.
  Áno zväzujem sa

  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

  Chcem dostávať newsletter

  Dátum vyplnenia žiadosti

  E-mail zakonného zástupcu, ktorý žiadosť vyplnil

  Meno a priezvisko zakonného zástupcu, ktorý žiadosť vyplnil

  V zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, svojim podpisom dávam súhlas SMŠ VČIELKA, Sabinovská 145, Prešov 080 01, na spracovanie vyššie uvedených údajov na vymedzený účel.*

  Neváhajte nás kontaktovať sme tu pre vás a vaše deti.

  info@msvcielka.sk                  +421 377 865 654                Facebook                Instagram

  nwl