MŠ Včielka

Je nám potešením privítať vás, milí rodičia, na webe súkromnej materskej školy, ktorá sa venuje poskytovaniu vynikajúcej predškolskej starostlivosti a kvalitným začiatkom vzdelávania vášho dieťaťa. Venujte prosím pozornosť nasledujúcim riadkom, vďaka ktorým sa posnažíme vám v krátkosti predstaviť našu súkromnú materskú školu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov (prípadne podľa dohody).

VZDELÁVANIE

VLASTNÁ KUCHYŇA

Učitelia sú nevyhnutnou súčasťou vytvárania zdravého vzdelávacieho prostredia. Súčasná učiteľka so zdravými životnými hodnotami, milujúca, empatická, zvedavá je v triede dôležitejšia, ako čokoľvek iné. V našej kuchyni si uvedomujeme, že vyvážená strava je životne dôležitá pre zdravie dieťaťa a pre jeho správny rast. Poskytujeme deťom domáce školské menu, ktoré je starostlivo naplánované.

ECO-LEARNING

UMENIE A KULTÚRA

Ceníme si ekologické vzdelávanie, podporujeme deti zvyšovaním ich povedomia o našom prostredí, stimuláciou túžby dozvedieť sa o ochrane prírody napríklad recykláciou, úsporou energie, kompostovaním. Dôležitým poslaním škôlky je aj budovanie kultúrnej identity u detí. Rozvíjame schopnosť tolerancie a rešpektu k iným. Dôraz kladieme na kultivovanú komunikáciu.

PROSTREDIE

DOPLNKOVÉ AKTIVITY

Veríme, že poskytujeme bezpečné, podporujúce a príjemné prostredie, v ktorom sú naše triedy obohatené o hravé otázky. Vaše dieťa bude mať tiež pravidelný prístup k stimulovaniu príležitostí na vzdelávanie v prírode. Pripravujeme množstvo pravidelných aktivít striedajúcich sa v rámci týždňa, podporujúc všestranný rozvoj detí. Zapájame sa do súťaži, projektov, dobročinných akcíí. Okrem toho máme aj vlasné know-how projekty.

ZÁHRADKA

INDIVIDUALITA

V januári 2020 sme v interiéri zriadili akvárium a v máji sme zriadili vlastnú záhradku (vyvýšené záhony) ako aj nové EKO-centrá v rámci nášho enviromentálneho zamerania. Pri starostlivo kvalifikovanom prístupe každé dieťa využíva osobné skúsenosti so vzdelávaním, aby vzbudilo záujem a podporilo rozvoj vlastným jedinečným tempom.

SMŠ VČIELKA

– naša materská škola sídli v rodinnom dome, ktorý bol v roku 2014 kompletne zrekonštruovaný a od septembra 2014 je naša škola zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
– Včielka spĺňa všetky požiadavky hygienické aj bezpečnostné, na zariadenie tohto typu
– budova prešla v lete 2019 vnútornou rekonštrukciou a dobudovali sme novú miestnosť
– máme 2 priestranné triedy, dve komfortné kúpelne, jednu veľkú spálňu a velikánske oplotené ihrisko
– hry detí vonku prebiehajú na detskom ihrisku, ktoré spĺňa hygienické a bezpečnostné kritéria hneď pri budove nášho zariadenia
stravu nedovážame, stravu varí naša kuchárka vo vlastných priestoroch
– pri výbere potravín vyberáme tých najserióznejších slovenských dodávateľov
– máme 3 parkovacie miesta

Na telefónnom čísle +421 907 285 528 si môžete dohodnúť obhliadku materskej školy.