Prechod dietaťa z rodiny do materskej školy

Prechod dieťaťa z rodiny do materskej školy – alebo každý začiatok je ťažký. Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť neprináša so sebou problémy len pre dieťa, ale aj pre rodičov. Mnoho rodičov naraz zistí, že ich dieťa sa v MŠ chová úplne inak ako doma. Pri pokusoch uľahčiť nováčikom prechod z rodiny do materskej školy, je potrebná znalosť…

Zistiť viac

Agresívne prejavy detí predškolského veku

Prítomnosť agresívneho dieťaťa v triede materskej školy pre učiteľku znamená byť viac v strehu. Musí nielen zabezpečovať, aby sa neobjavovalo agresívne správanie, ale zároveň zabezpečiť ochranu ostatných detí. V komunikácii s verbálne agresívnym dieťaťom sa odporúča uplatňovať nasledovné zásady: Zachovať pokoj. Pozorne si vypočuť útočníka. Akceptovať dieťa, ale jeho agresívne správanie odmietať. Akceptácia neznamená súhlas.…

Zistiť viac

Krajina geometrických tvarov

Edukačná aktivita Krajina geometrických tvarov je určená deťom vo veku 5 – 6 rokov. Pomocou jednotlivých hier a pracovného listu na stiahnutie sa deti naučia rozlišovať geometrické tvary. Neviem kresliť také tvary Neviem kresliť také tvary, vraví Jožko vždy usmiaty. Smutný teraz pozerá, ako sa to začína. Pozri, Jožko, ideme, takto kresliť budeme: Čiarka dlhá,…

Zistiť viac