Koniec školského roka je za dverami. A mnoho detí čaká posledný rok v materskej škole. Predškoláci, ako sa im hovorí, už nie sú deťmi sú to veľkači – ako vravia tí naši predškoláci, za ktorými nám je už teraz smutno, keď nám o rok odídu …

Vstup do školy je obrovský krok, ktorý musí dieťa, ale aj rodičia urobiť. V tom momente sa zmení opäť všetkým život. Hlavnou činnosťou nebude hra, odpočinok, voľná zábava a učenie formou hry, ale učenie, sedenie v lavici, nový kolektív, úplne nové požiadavky na dieťa a jeho život mimo domu. Všetko sa samozrejme dá zvládnuť a tak ako je dôležitý výber materskej školy, výber tej základnej sa nemá podceniť, v žiadnom prípade. Ale tu sme už preskočili ešte jednu otázku – kedy je vaše dieťa pripravené nastúpiť do školy a opustiť pohodlné miestečko v škôlke?

Dieťa je pripravené, keď  dosahuje takú úroveň telesného, rozumového, citového a sociálneho vývinu, ktorá mu umožní bez problémov spĺňať požiadavky školy.

Určite ste niekoľkokrát už počuli: „Mami, aj ja už chcem chodiť do školy ako Anička…, Mami, aj ja sa chcem už učiť písať!“ Avšak dieťa si samozrejme vôbec neuvedomuje, čo rola školáka obnáša. Na to sú učitelia v materskej škole a vo velikánskej miere rodičia, ktorí majú dieťa na túto životnú rolu pripraviť.

Uveďme si niekoľko vecí, ktoré dieťa pred nástupom do školy má ovládať:

  • dieťa, ktoré sa rozhodnete dať do školy má mať správnu výslovnosť a bohatú slovnú zásobu – primerané je, že škola očakáva od budúceho žiaka slovnú zásobu v rozsahu cca 10 000 slov a viac
  • dieťa má vedieť správne skloňovať, časovať a používať správny slovosled
  • rovnako by dieťa malo pri nástupe do školy vedieť napodobniť geometrické tvary, jeho kresba by mala byť bohatá na detaily
  • spolupráca – dôležitá podmienka – prvák musí byť schopný pracovať v skupine, tlmiť svoje požiadavky v snahe dosiahnuť spoločné dobro
  • mnohokrát vás v škôlke upozorňovali, aby ste dieťa nechali obliekať sa samé? aj to je totiž vizitkou sociálnej zrelosti, ktorú škola vyžaduje – zvládanie samoobslužných činností – sám sa obliecť, ísť na WC, naobedovať sa v jedálni
  • vytrvalosť, dlhšia pozornosť

Požiadaviek je omnoho viac a ich zvládanie nepatrí medzi najľahšie úlohy. Nie všetk 6-ročné deti sú schopné zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.

Ak dieťa chcete dať do školy, odporúčame:

  • fyzickú zrelosť dieťaťa možno dať posúdiť pediatrovi,
  • psychickú posudzujú bezplatne na žiadosť rodičov psychológovia v pedagogicko-psychologických poradniach, stačí o tom upovedomiť riaditeľku materskej školy, alebo triednu učiteľku

Nezabudnite však na to, že ak máte pocit, že vaše dieťa ešte nie je pripravené do školy nastúpiť a ten pocit má samozrejme aj vaše dieťa, máte vždy možnosť rozhodnúť sa o odložení jeho nástupu do školy.

Odoberajte náš newsletter

Please wait...

<span style="color: #339966;">Ďakuejme za zápis do newslettra!</span>