09/09/2019 - 31/08/2020

Celý rok oslavujeme!

Tento školský rok je pre nás výnimočný! Oslavujeme naše 5.narodeniny!

01/03/2020 - 30/06/2020

ZÁPIS DO SMŠ VČIELKA

Od 30.4.2020 do 31.5.2020 prijímame žiadosti o prijatie dieťaťa.

08/03/2020 - 30/06/2020

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Prijaté usmernenie pre školy a školské zariadenia.