NAŠE POSLANIE

 

Našou pedagogickou víziou je, že každé dieťa musí byť schopné preukázať svoj skutočný potenciál na základe svojich vlastných požiadaviek. Túto víziu realizujeme neustálym počúvaním dieťaťa a využívaním jeho myšlienok a nápadov, ktoré podporujeme, aby sa rozvíjali a učili sa. Vyzývame deti, aby vzbudili záujem o tvorivé činnosti, prírodné vedy, aritmetiku, pieseň a hudbu, tanec a pohyb, divadlo a drámu, ako aj o umenie a dizajn. Tieto oblasti sú integrované do našich každodenných vzdelávacích aktivít prostredníctvom denného režimu.

Našou víziou je mať šikovné a šťastné deti, spokojných rodičov a zanietených zamestnancov. Svoju víziu realizujeme budovaním úzkych vzťahov s každým dieťaťom, rodičom a každým zamestnancom. Naša materská škola je založená na rešpektovaní a dôvere vo vlastný potenciál dieťaťa a jeho túžbu učiť sa.  V našej škole presadzujeme celostný vývin dieťata. Deti, ktoré od nás odídu na základnú školu, veríme, že budú  harmonickými osobnosťami, ktoré budú pripravené reagovať na morálne, či spoločenské požiadavky v ich ďalšom živote.
Cieľom našej výchovy a vzdelávania je vplývať na telesnú aj rozumovú stránku osobnosti v rovnakom podiele. U nás vychovávame šťastné deti.

Včielka, ktorá odletí do sveta z našej školy bude:
– zdravou, múdrou, krásnou osobnosťou
– mať vybudovaný silný zmysel pre úctu a lásku
– priahnuť po vedomostiach
– šťastným dieťatom, ale zároveň bude prispievať k šťastiu druhých
– vnímať reč nie ako slová, ale ako spôsob svojho myslenia a emocionálneho rozpoloženia

 

NAŠE HODNOTY

 

  1. BÚRLIVÉ NO ZÁROVEŇ NESMIERNE DÔLEŽITÉ, také je obdobie prvých rokov vzdelávania dieťaťa. My v našej škole sme plne odhodlaní poskytnúť vašej rodine podporný a vývojovo zdravý základ, ktorý pomôže pri celoživotnom vzdelávaní vášmu dieťaťu.
  2. POKOJ A POVZBUDENIE je to, čo si zaslúži dostať každé dieťa. V našom prostredí sa snažíme inšpirovať prirodzenú detskú tvorivosť, povzbudzovať dieťa, aby prirodzene prinieslo k nám do školy to, čo má vo vnútri.
  3. HRA nie je pre nich „iba“ hrou. Mnohokrát si myslíme, že ak dieťaťu ponúkneme hru, je to pre dieťa úľava od vážneho učenia. Avšak pre deti je samotná HRA vážnym učením.
  4. TALENTOVANÉ A KREATÍVNE učiteľky a ďalší pracovníci sa snažia vytvárať a udržiavať teplé a povzbudzujúce prostredie, v ktorom vaše dieťa môže rásť a prosperovať a zároveň skúmať svet okolo seba.
  5. SCHOPNOŠT PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ je to, v čo veríme. Veríme v rozvíjanie schopnosti detí prevziať zodpovednosť a rozvíjať ich sociálnu pripravenosť tak, aby solidarita a tolerancia boli zavedené už v rannom štádiu. Materská škola je miestom spoločenských a kultúrnych stretnutí, ktoré pripravujú deti na život.
  6. REČOVÝ PREJAV je jeden z významných kritérii úspešnosti človeka, preto u nás nájdete aj logopedickú skupinu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Navštíviť našu školu, stretnúť sa s naším personálom a vidieť ako fungujeme je to najmenej, čo môžete na začiatku urobiť.