Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta

MILK AGRO

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – projekt Zdravé oči už v škôlke

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENTSTVA A PREVENCIE PREŠOV

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BAJKALSKÁ PREŠOV

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠMERALOVÁ PREŠOV

KNIŽNICA CENTRUM SÍDLISKOIII PREŠOV

PSK ARÉNA

MHD PREŠOV

SOĽNÁ JASKYŇA PREŠOV

Ruské centrum Prešovskej univerzity

Detský antikvariát

PERITECH

ROZUMIEME NADANÝM

MIMI FARMA

Strom Života n.o.

Divadlo Neón

CVČ Ebony