Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta

MILK AGRO

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – projekt Zdravé oči už v škôlke

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENTSTVA A PREVENCIE PREŠOV

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BAJKALSKÁ PREŠOV

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠMERALOVÁ PREŠOV

KNIŽNICA CENTRUM SÍDLISKOIII PREŠOV

PSK ARÉNA

MHD PREŠOV

SOĽNÁ JASKYŇA PREŠOV

Ruské centrum Prešovskej univerzity

Detský antikvariát