Mali sme v našej SMŠ  – Dni otvorených dverí. Spomíname si, že počas troch dní prišlo približne 9 rodičov. Boli úplne odlišní, ale predsa len ich niečo spájalo a to tieto dve otázky:

 • Koľko krúžkov vo vašej SMŠ majú deti?
 • Máte angličtinu?

Samozrejme, na tieto otázky sme pripravní odpovedať tak, ako to naozaj je. Odpovedať na základe našich skúseností, ale aj pocitov a vedomostí. 

V materskej škole nájdete deti prevažne od 2 do 6 rokov. A čo spája všetky tieto deti? Túžba po hre. Základným pilierom pre zdravé detstvo je hra. Hra vsadená do výučby, voľná hra, hra počas krúžkov, hra kolektívna, či individuálna.

Samozrejme, nájdete aj materské školy, ktoré vám ponúkajú hravú angličtinu, naša medzi nich nepatrí. Záujem rodičov rešpektujeme, no my sme sa vybrali iným smerom. Štúdie totiž hovoria, že detí, ktoré majú akékoľvek (malé, veľké…) poruchy reči každým rokom pribúda. Vidíme to aj my, učiteľky detí.  A preto je našou ambíciou, túžbou a výzvou, aby deti, ktoré odídu z našej materskej školy do sveta “veľkáčov” mali dokonalý návod, ako vedia svoje vnútorné myšlienky vyjadriť slovne – po slovensky.

A krúžky? 

Nemáme.  – po tejto odpovedi prichádza v 99,9% nevyslovená otázka, prečo? Stačí sa na rodičov pozrieť. A tak automaticky ponúkame odpoveď.

U nás sa deti nikdy nenudia. Aktivít tu máme neúrekom, sme zapojení do niekoľkých projektov – samozrejme s dôrazom na veľkosť našej školy (celá naša materská škola je taká veľká, ako cca jedna trieda v štátnej MŠ). Naše aktivity nevoláme krúžky, pretože tie sa podľa vyhlášky o materskej škole majú realizovať výlučne po obedňajšom oddychu. Ale my sa vtedy rozprávame, hráme, skladáme si lego alebo od mája do októbra trávime celý poobedňajší pobyt (vrátane olovrantu) na našom krásnom dvore. 

Klasickú krúžkovú činnosť u nás nenájdete. Ale ponúkame Vašim deťom:

 • tanečnú zábavu s tetou Mimkou,
 • spoznávanie ruskej kultúry v Ruskom centre Prešovskej univerzity,
 • relaxačné hry so soľou každý týždeň v našej obľúbenej Soľnej jaskyni,
 • legáčik na podporu fantázie,
 • logopedické cvičenia,
 • eko projekty, ktoré máme v malíčku, 
 • korčuľovanie na ľade v PSK aréne,
 • exkurzie, výlety, grilovačky, opekačky, stanovačky,
 • tajomné noci v škôlke so škriatkami.

A mnoho ďalšieho. Každé dieťa má svoj príbeh, každé dieťa baví niečo iné. A nám sa osvedčilo, podľa zloženia triedy prispôsobovať aktivity našim Včielkam a Meduškam. 

Od 6:30 do 16:50 sú vaše deti v rukách láskavých, skúsených, kreatívnych učiteliek, ktoré nedopustia, aby im chýbala krúžková aktivita. 

Mgr. Nina Prusáková – zriaďovateľ

Odoberajte náš newsletter

Please wait...

<span style="color: #339966;">Ďakuejme za zápis do newslettra!</span>