Ešte pred rokom mali pracujúci rodičia, či rodičia, ktorí študujú jasné v tom, aký príspevok budú žiadať v prípade, ak majú dieťa do 3 rokov a plánujú ho umiestniť do materskej školy → bol to príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý bol vo výške 280 EUR.

Rodičia vypísali žiadosť ku ktorej priložili Zmluvu o posyktovaní predškolskej starostlivosti o dieťa, ktorá deklarovala výšku školného. Tieto dokumenty zaniesli na príslušný Úrad práce a príspevok mali schválený do výšky školného. Vo väčšine prípadov šlo o súkromné zariadenia, kde daný príspevok „preplatil“ rodičom vo väčšine plnú výšku požadovaného školného v danom zariadení. Do momentu, kedy dieťa dovŕšilo 3 roky veku. Rozdiel medzi príspevkom na staroslivosť o dieťa a rodičovským príspevkom bol vtedy približne 60 EUR. Mnohých však odrádzala byrokracia, ak ste žiadali príspevok s vyšším preplatením (príspevok na starostlivosť o dieťa).

Rodičovský príspevok je vždy jeden – bez ohľadu na to, či máte viac detí, ktoré ešte nemajú tri roky. Príspevok na staroslivosť o dieťa bol na dieťa do 3 rokov veku.  Na dve deti – poberali rodiči dva príspevky.


Ako je to teraz?

  1. Rodičovský príspevok č.1 (pre lepšiu orientáciu sme si ich tak nazvali my) – 270 EUR/ mesačne. Pre získanie nároku na vyplácanie rodičovského príspevku nie je potrebné splniť ani také prísne kritériá ako v prípade materského. Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká ak rodič splní dve podmienky:
    • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
    • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu
    Ak je v rodine viac detí do veku troch rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej osobe.
  2. Rodičovský príspevok č.2 – 370 EUR/mesačne. Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa s účinnosťou od 1. 1.2020 zvyšuje suma rodičovského príspevku na sumu 370 eur mesačne za predpokladu splnenia, že pred požiadaním o rodičovský príspevok oprávnená osoba poberala materské. Nie je podstatné, či ste pred žiadosťou pracovala alebo podnikala, čiže aj keď bolo materské poberané na základe SZČO vzniká vám nárok na tento vyšší rodičovský príspevok.
  3. Príspevok na starostlivosť o dieťa – tento príspevok môže byť atraktívny najmä pre rodičov – študentov, kde je veľmi malá pravdepodobnosť, že poberali predtým materské. Síce rozdiel medzi týmto príspevkom a rodičovským príspevkom č.1 je iba 10 EUR. Ale aj takáto suma určite pomôže . 🙂  A tiež, ako sme už uviedli, tento príspevok môžete poberať na viac detí vo veku do 3 rokov.

Je to už iba na vás ako sa rozhodnete, prípadne, ktoré podmienky spĺňate. Avšak, všetky tri príspevky vám pokryjú 100% náklady spojené s našou Súkromnou materskou školou Včielka pre deti do 3 rokov.

Stačí vyplniť  ONLINE prihlášku (nezáväzná) a my vás budeme kontaktovať.

Odber noviniek

Prihlásiť sa na odber noviniek z oblasti predškolského vzdelávania

Please wait...

Thank you for sign up!