Populárna záležitosť. Takto si dovolíme vyjadriť náš úprimný názor. Pri angličtine v MŠ viac ako pri hocičom platí – koľko ľudí, toľko chutí. Samozrejme, existujú škôlky, ktoré sú na výuke angličtiny postavené, potom škôlky, ktoré vrámci edukačného procesu dokážu ponúkať krúžok anglického jazyka od interných zamestnancov, alebo škôlky, ktoré využívajú externé služby jazykových škôl. Nepatríme medzi nich. Tú tretiu možnosť sme kedysi zvažovali, no záujem zo strany našich rodičov bol minimálny.

A teda hovorí to aj o tom, že angličtinu neponúkame preto,  že s výukou angličtiny v MŠ nesúhlasíme, ale preto, lebo máme iný cieľ, iné zameranie, iné záujmy v tom, čo chceme deti počas obdobia u nás naučiť. A už je to iba o tom, či sa s našou víziou stotožnia aj rodičia.

Vopred teda pri komunikácii s potencionánymi rodičmi, ktorí prejavili záujem o našu SMŠ upozorňujeme, že anglický jazyk u nás nenájdu. Ale nemyslíme si, že sme horšia škôlka ako tá, ktorá to ponúka. 🙂  Veď – každý hľadá to svoje a u nás toho nájdete veľmi veľa, ale angličtina tam nie je. 

PSST! Ani slovo po anglicky!?

To je zase prehnané tvrdenie. Podľa jazykovedcov je lepšie učiť malé deti cudziemu jazyku rozumieť, než ním rozprávať. Súhlasíme a tento názor zdieľame. Naše deti sa vedia predstaviť, vedia používaž základné komunikačné frázy, popri edukácii používame pri učení aj anglické slovíčka. Nie, nie sme škôlka, ktorá angličtinu odmieta. Je popreplietaná v našej výuke. Sme škôlka, ktorá nie je vyslovene na angličtinu zameraná. A máme na to aj dôvod.

Pohľady, ktoré sú nám blízke.

Pohľad logopéda: „Je trendom, že mnohé predškolské zariadenia vyučujú aj iné jazyky, ako ten materinský. Pre výslovnosť dieťaťa to nie je ideálna situácia, pretože môže dôjsť napríklad k nesprávnej artikulácii slovenského jazyka.“

Pohľad psychológa: „Materská škola má v prvom rade plniť iné úlohy, ako učiť dieťa cudzí jazyk. Prioritou je:  socializácia, učenie sa schopnosti spolupráce, komunikácia s autoritami, rovesníkmi, podriaďovanie sa režimu, prejavovanie svojich požiadaviek, tvorivosť, rozvoj telesných schopností, zručností, návykov. Nikto však nepopiera, že má aj výuka cudzieho jazyka svoj význam.

Pohľa lektora: „Neexistuje žiaden argument proti výučbe cudzieho jazyka už v tom najskoršom možnom veku. Avšak, veľmi dôležitým momentom pri výučbe cudzích jazykov pre deti je odbornosť a kvalifikácia lektora. Výučba by mala byť vždy vedená profesionálom, vyškoleným špeciálne pre výučbu malých detí. Pretože rovnako, ako môže dieťa v tomto smere veľa pozitívneho získať, môže aj stratiť – v podobe zlých základov jazyka, zlej výslovnosti… .“

A aký je náš pohľad?

Nech sa rodičia rozhodnú akokoľvek, odborníci z mnohých odvetví sa zhodujú na jednom a to, že ak má byť dieťa vystavené cudziemu jazyku aj v tomto skorom veku, tak výučba by mala byť bezchybná. 

Odoberajte náš newsletter

Please wait...

<span style="color: #339966;">Ďakuejme za zápis do newslettra!</span>