Na základe Usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasujeme

ZÁPIS

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

V TERMÍNE OD 1.5.2021 – 31.5.2021

Uvádzame podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy Včielka na nový školský rok 2021/2022:

  1. na predprimárne vzdelávanie prijímame deti od 3-6 rokov veku
  2. v prípade, ak to kapacita dovolí, prijímame aj detičky, ktoré k nástupu do SMŠ dovŕšili vek 2 rokov
  3. pre deti, ktoré k 31.8.2021 dosiahli vek 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné 
  4. rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydá riaditeľ školy do 15.6.2021
  5. žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do predškoloského zariadenia na školský rok 2021/2022 je možné podať tromi spôsobmi: 

ONLINE ZÁPIS – máte možnosť vyplniť prihlášku ONLINE

POSŤOU – tlačivo si viete stiahnuť TU a následne nám ho zaslať na adresu, prípadne vhodiť do schránky

OSOBNE – môžete si dohodnúť zodpovednú obhliadku SMŠ, kde vám tlačivo odovzdáme

Ďalšie podmienky prijatia nájdete TU.

 

Tešíme sa na všetky nové včielky!

Mgr. Nina Prusáková – poverená riadením SMŠ Včielka (+421 907 285 528)