“NAZRITE HLBOKO, HLBOKO DO PRÍRODY A POTOM VŠETKO LEPŠIE POCHOPÍTE.”

 – ALBERT EINSTEIN

Zameranie našej školy bolo vždy na rodinu a deti – snaha vytvoriť rodinné prostredie. Dlhodobo sa nám to darí a preto sme sa rozhodli naše zameranie rozšíriť. Deti prejavujú obrovskú empatiu k životu v ich okolí, sú zanietené a starajú sa o to, aby príroda zostala čistá a zvieratá tak neboli poškodené. Neustále zdokonaľujeme a rozvíjame príležitosti pre všestranné vzdelávacie prostredie. V našej materskej škole si ceníme ekologické vzdelávanie, podporujeme deti zvyšovaním ich povedomia o našom prostredí, stimuláciou túžby dozvedieť sa o ochrane prírody napríklad recykláciou, či úsporou energie.

  • Máme vypracovaný podrobný školský projekt POHĽAD DO BUDÚCNOSTI, ktorý vznikol na základe nášho doterajšieho pozorovania a záujmu zo strany rodičov o ekologické vzdelávanie a je súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu.
  • Od februára 2020 vďaka firme PERITECH, ktorá distribuuje produkty Lucart Professional EcoNatural máme v našej materskej škole dávkovače na mydlo aj dávkovače na toaletný papier z celulózových vlákien. Aj takto pomáhame nášmu životnému prostrediu, pretože Lucart Professional EcoNatural  umožňuje recykláciu nápojových krabíc, ktoré by v opačnom prípade skončili na skládke.

„Zíde z očí, zíde z mysle.“ Toto známe slovenské porekadlo často uplatňujeme aj pri nakladaní s odpadmi. Hodíme smeti do kontajnera, a tým pre nás problém skončil. Aj to sa dočítate v publikácii INŠPIROMAT. Nájdete tám mnohé praktické ukážky na možnosť separovania, nakladania s odpadom, ale aj zaujímavé rady a údaje. Poďte sa spolu s nami inšpirovať. ?

„AK MILUJETE PRÍRODU, BUDETE MILOVAŤ AJ NAŠU VČIELKU.“

– MAJITELIA SMŠ VČIELKA 


  1. DVANÁSTOTOR OCHRÁNCOV PRÍRODY
  2. EKOSTOPA
  3. EKO CENTRÁ
  4. UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
  5. NÁŠ ENVIRO PROJEKT

V prípade záujmu kontaktujte našu pani riaditeľku Mgr. Nina Prusáková na čísle +421 907 285 528 alebo mailom: riaditelka@msvcielka.sk